Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 5/4

0
384 Προβολές

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, στις 18:00, στο δημαρχείο της πόλης (Μαραθωνοδρόμου 954, Ψυχικό).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
 2. Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 63/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Αγγ. Σικελιανού – Μακρυγιάννη, στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού και προσαρμογή μελέτης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης για πεζούς, στην οδό Αγγ. Σικελιανού και Αίγλης, στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού».
 5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 61/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λήψη απόφασης περί διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου επί της οδού Μουσών, πλευρικά του κτηρίου της Πρεσβείας του Ισραήλ.
 6. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών, για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων του Δήμου.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση, αναβάθμιση και ενίσχυση πρασίνου
  περιοχής πλατείας Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού».
 8. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017».
 9. Έγκριση παράτασης για το έργο: «Τοπικές αποκαταστάσεις υφιστάμενου δικτύου ομβρίων ΔΕΦ».
 10. Έγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις λεωφορείων προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτούς
  στέγαστρα με σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.
 11. Συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην «Αστική Αρχή» με την Επωνυμία «Εταιρική Σχέση Βόρειου
  Τομέα Αθηνών» (North Athens Partnership) για την συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και
  Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής
  Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», και Υποβολής πρότασης (Φάκελο Υποψηφιότητας) στο πλαίσιο της από 24/02/2017 (Ορθή Επανάληψη 01/03/2017) (Α.Π.: 715, κωδικό ΑΤΤ050) Πρόσκλησης, στις «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
 12. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ το οποίο θα διεξαχθεί στο
  Ηράκλειο Κρήτης, στις 6-7 Απριλίου 2017.
 13. Καθορισμός όρων για την απευθείας συμφωνία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επιφανείας 22 τετρ. μέτρων επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ. 11 στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
 14. Καθορισμός όρων για την απευθείας συμφωνία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επιφανείας 11,34 τετρ. μέτρων επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ. 11 στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
 15. Ορισμός μελών επιτροπής για το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών – κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού σε
  παιδικές κατασκηνώσεις για το 2017.
 16. Κριτήρια επιλογής δικαιούχων για το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών – κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2017.
 17. Συγκρότηση και Ορισμός μελών του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003416 σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1).
 18. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού.
 19. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης.
 20. Έγκριση A΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου ΟΚΑΠΑ.
 21. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ) με θέμα: Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος «Αθλοπαιχνιδιές στο Ν. Ψυχικό 2017».
 22. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ) με θέμα: Έγκριση τιμολογιακής καλοκαιρινού προγράμματος «Δημιουργικές Επιλογές στο Ψυχικό 2017».
 23. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ) με θέμα: «Έγκριση τιμολογιακής καλοκαιρινού προγράμματος Χαρούμενες Διακοπές στη Φιλοθέη 2017».
 24. Ορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών Βοσκόπουλου Ιωάννη του Νικολάου.
 25. Παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5006/05-04-2016 σύμβασης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας με την εταιρεία BRINX A.E., με τους ίδιους όρους μέχρι εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up