Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 15 Νοεμβρίου

0
114 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στις 19:30 στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ορισμός προέδρου με τον αναπληρωτή του και υπαλλήλου που εκτελεί χρέη γραμματέα για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2017.
 2. Επί της 71/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά εισήγηση για νέες θέσεις της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
 3. Επί των αποφάσεων: α) με αριθ. 93/2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2018 στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010) και β) με αριθ. 684/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2018 στον Δήμο Κηφισιάς.
 4. Έγκριση ανάθεσης μίσθωσης κάδων για μπάζα λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα (αρθρ. 61 Ν. 3979/2011).
 5. Έγκριση για παράταση παραχώρησης χρήσης Βίλας Κώστα στο «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» (441/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
 6. Έγκριση για παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κηφισού 48, Κηφισιά.
 7. Έγκριση για παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Όθωνος 36Α, Κηφισιά.
 8. Έγκριση για παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ελαιών 25 και Ρέμβης, Κηφισιά.
 9. Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Κηφισιάς.
 10. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οργάνωση για 3η χρονιά της εκδήλωσης για τα λύκεια της Κηφισιάς, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και του ειδικού ρόλου που έχει υιοθετήσει ο Δήμος, έγκριση σχετικής  δαπάνης και ψήφιση  πίστωσης.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οργάνωση ημερίδας σταδιοδρομίας για άνεργους και μακροχρόνια άνεργους, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017, έγκριση σχετικής δαπάνης και ψήφιση πίστωσης.
 13. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων».
 14. Έγκριση αναγκαιότητας έργου «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2017».
 15. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
 16. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 17. Επί της 679/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αμοιβή στη δικηγορική εταιρεία «Δημήτριος Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες».
 18. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο «Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα» για τη διοργάνωση διανομής  ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ των ωρών 8:00 και 15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.
 19. Έγκριση για υπαγωγή στο Ν. 4483/17 για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 150.001 ευρώ και άνω, συνολικού ποσού κύριας οφειλής 188.969,45 ευρώ.
 20. Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών.
 21. Λήψη απόφασης για τις κοπές δένδρων.
 22. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 513,30 ευρώ.
 23. Επιστροφή ποσού 1.800 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6739.02 με τίτλο «διάφορες επιστροφές εσόδων» οικ. έτους 2017.
 24. Επιστροφή ποσού 1.377,41 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6739.01 με τίτλο «επιστροφές φόρων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων» οικ. έτους 2017.
 25. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ ετών 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 και 2016, λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up