Απόφαση ΚΕΔΕ για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών
Αυτοδιοίκηση

Απόφαση ΚΕΔΕ για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών

Το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ενέκρινε, στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2014,  τις προτάσεις της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Αλληλεγγύης της ΚΕΔΕ, σχετικά με τη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών των Δήμων (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ κ.λπ.). Οι συγκεκριμένες προτάσεις αφορούσαν:

Α. ΔΡΑΣΗ « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)

Για τη σχολική περίοδο 2014-2015, αλλά και για όλη την προγραμματική περίοδο του ΣΕΣ 2014-2020 να προβλεφθεί ποσό ύψους 250.000.000 € ετησίως, για να διασφαλισθεί η συνέχιση των Δομών που λειτουργούν, αλλά και για να υπάρξει η δυνατότητα λειτουργίας νέων δομών.

  • Με τον Ν. 4147/2013 ΦΕΚ Α 98/26-4-2013 άρθρο 13 «Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς» προβλέπεται ότι «Έως την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών… που λειτουργούν ως Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων ή μεταφέρθηκαν στους Δήμους ή συστήνονται εντός Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου ή ως υπηρεσία του Δήμου και πάντως όχι πέραν της 31/12/2014 θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου εφόσον πρόκειται για υπηρεσία. Ως εκ τούτου, να προβλεφθεί η παράταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών έως 31/12/2016.
  • Στους δικαιούχους του προγράμματος να ενταχθούν και οι φοιτήτριες μητέρες, με στόχο την κάλυψη των 100.000 και πλέον αιτήσεων, που υπολογίζεται ότι θα κατατεθούν και λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης.
  • Να υπάρξει εξαίρεση του προσωπικού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, από την έγκριση Π.Υ.Σ. προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των Δομών με το αντίστοιχο προσωπικό και να εκδοθεί άμεσα η απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. για την ανωτέρω εξαίρεση.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

  • Λόγω της λήξης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στις 30/9/2014 να ολοκληρωθεί άμεσα η διαβούλευση της ΚΕΔΕ με τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοση της Κ.Υ.Α., για τη λειτουργία του νέου προγράμματος και την αποδοχή των προτάσεων της ΚΕΔΕ, όπως έχουν αποτυπωθεί στις ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της, οι οποίες επισυνάπτονται.
  • Να υπάρξει η δυνατότητα συμψηφισμού σε Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις των χρεών τους προς την Εφορία και Ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να αποκτήσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Γ. ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ της ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της σύναψης της νέας επταετούς προγραμματικής σύμβασης (2014-2020) η οποία υπεγράφη στις 16 Μαΐου 2014:

  • Να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία καταβολής από το Υπουργείο Εσωτερικών, για το έτος 2014, των παρακρατηθέντων από τους Κ.Α.Π. δόσεων των μηνών Ιανουαρίου και Απριλίου ποσού ύψους 3.250.000 €.
  • Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να τηρηθεί και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  • Να αποδοθούν στα Κέντρα Πρόληψης, από τα Υπουργεία τα παρακρατηθέντα ποσά των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, βάσει της προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης (2009-2014).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet