Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ
Print Friendly, PDF & Email
Αυτοδιοίκηση

Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ

Ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), καθώς υπήρξαν καταγγελίες γονέων για υπηρεσίες οι οποίες χρεώνονται από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΑΑ ξεκαθαρίζει ότι κάθε σταθμός που συμμετάσχει στο Πρόγραμμα οφείλει να παράσχει τις υπηρεσίες που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος και για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία οι γονείς επιβαρύνονται με το κόστος αυτής, μόνον εάν ζητήσουν να τους παρέχεται.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Αναφορικά µε καταγγελίες γονέων που έχουν κατατεθεί στην Εταιρεία µας για το Πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» πρέπει να επισηµάνουµε τα εξής:

Στο άρθρο 2.3.2. της σχετικής Πρόσκλησης καθορίζονται µε σαφήνεια τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε ευρώ που θα καταβάλλονται από την ΕΕΤΑΑ, ανά θέση που θα καλυφθεί και ανά κατηγορία, για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα ποσά που εκεί αναφέρονται καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου (σελ. 15 της Πρόσκλησης).

Περαιτέρω, η παρ. 5 του άρθρου αυτού (σελ. 17) επίσης ρητά ορίζει, ότι τυχόν άλλες ειδικές (πρόσθετες) υπηρεσίες που παρέχονται από τις δοµές είναι προαιρετικές.

Κατά συνέπεια, δοµή που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα και λαµβάνει τη σχετική χρηµατοδότηση οφείλει να παρέχει υποχρεωτικά τις αναφερόµενες στην Πρόσκληση υπηρεσίες. Οι τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες προσφέρονται προαιρετικά και συνεπάγονται αντίστοιχη επιβάρυνση, µόνον αν αυτές επιλεγούν από τους γονείς.

Κατόπιν αυτών είναι προφανές, ότι καµία δοµή, επί ποινή αποκλεισµού της από το Πρόγραµµα, δεν δικαιούται να εξαρτά την παροχή των βασικών υπηρεσιών της από την ταυτόχρονη αποδοχή εκ µέρους των γονέων και τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτή.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet