Δ. Στεργίου: «Όχι άλλη απαξίωση του αιρετού της Αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση

Δ. Στεργίου: «Όχι άλλη απαξίωση του αιρετού της Αυτοδιοίκησης»

Ενάντια στο κράτος για την προώθηση σχεδίου νόμου περί εκπτώσεως αιρετών από το αξίωμα του δημάρχου καταφέρεται ο υποψήφιος πρόεδρος της ΠΕΔΑ με την αυτοδιοικητική παράταξη ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ για την Ανατροπή, δήμαρχος Πεντέλης, Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ως προϋπόθεση για την έκπτωση δημάρχου από το αξίωμά του την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, ακόμη δηλαδή και όταν δεν έχει προκληθεί και οικονομική βλάβη στον δήμο ή στα νομικά πρόσωπα αυτού, όπως μας ενημερώνει η ακόλουθη ανακοίνωση του κ. Δ. Στεργίου-Καψάλη.

Το κράτος προσπαθεί για μία ακόμη φορά να σφίξει τον ελεγκτικό βρόγχο επί δικαίων και αδίκων στους δημάρχους και γενικότερα στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με ήσυχο και ύπουλο τρόπο, χωρίς καμία διαβούλευση με τα όργανα της Αυτοδιοίκησης ΚΕΔΕ και ΠΕΔΑ, προωθεί σε σχέδιο νόμου την επιβολή του διοικητικού μέτρου της εκπτώσεως του δημάρχου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 236 του ν. 3852/2010.

Το συγκεκριμένο άρθρο του Καλλικράτη έχει μεταξύ άλλων ως μόνη προϋπόθεση την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή χωρίς να απαιτείται, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, να έχει προκληθεί και οικονομική βλάβη στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως ή τα νομικά του πρόσωπα, όπως προεβλέπετο από την προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 146 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ του κώδικα δήμων και κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Μόνος δρόμος προώθησης θεμάτων της Αυτοδιοίκησης και των αιρετών που την υπηρετούν είναι η διαβούλευση μαζί τους.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet