Η ΚΕΔΕ για ένα αποποκεντρωμένο πλαίσιο άσκησης Κοιν. Πολιτικής, Υγείας & Εργασίας
Αυτοδιοίκηση

Η ΚΕΔΕ για ένα αποποκεντρωμένο πλαίσιο άσκησης Κοιν. Πολιτικής, Υγείας & Εργασίας

Τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης στους τομείς της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής σε ότι αφορά στους Δήμους και ενόψει του νέου ΕΣΠΑ, κατέθεσαν στις συναρμόδιες αναπληρώτριες υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου, ο πρόεδρος  της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης και αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ αποτελούμενη από τον γενικό γραμματέα Γιάννη Μουράτολγου, τα μέλη του Δ.Σ. Νίκο Χιωτάκη και Σίμο Δανιηλίδη και τον γενικό διευθυντή Βαγγέλη Πάνου σε συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2015.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε στον διευρυμένο και σημαντικό ρόλο των Δήμων, καθ΄ όλη την περίοδο της κρίσης, για την ενίσχυση και υποστήριξη των τοπικών κοινωνικών, επισήμανε ωστόσο ότι, «η μεταφορά πλήθους αρμοδιοτήτων στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, με τον “Καλλικράτη” δεν έχει συνοδευτεί με παράλληλη μεταβίβαση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την άσκησή τους».

Παρ΄ όλα αυτά, επισήμανε ο Γιώργος Πατούλης, σήμερα οι Δήμοι, τα ΝΠΔΔ αυτών και οι επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης λειτουργούν κατ΄ εκτίμηση 4.449 δομές που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, καλύπτοντας 171.390 ωφελούμενους, ενώ στο σύνολο των κοινωνικών δομών εργάζονται περίπου 19.297 εργαζόμενοι.

Προσέθεσε ακόμη ότι στη σημερινή δύσκολη συγκυρία η Αυτοδιοίκηση με ιδίους πόρους έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει αναπτύξει σειρά δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα όπως: τα κοινωνικά συσσίτια, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», οι παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΗΦΗ, τα Κέντρα Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία, τα Κέντρα Στήριξης Ρομά & ευπαθών ομάδων, κ.ά.

«Σήμερα», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, «οι δομές και οι υπηρεσίες των Δήμων ουσιαστικά ορίζουν ένα εθνικό πλαίσιο λειτουργίας αποκεντρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου το κεντρικό κράτος οφείλει να το στηρίξει και να το συνδράμει με προσωπικό και οικονομικούς πόρους».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις ανά τομέα κοινωνικής πολιτικής που ασκούν οι Δήμοι.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:

1. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκή βοήθειας για τους Απόρους» 2014-2020, η θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι οι Δήμοι πρέπει και μπορούν να έχουν τον πρώτο ρόλο ως «επικεφαλής εταίροι», διότι πληρούν μια σειρά από κριτήρια όπως της εγγύτητας, της  συμπληρωματικότητας, της ιδιαιτερότητας και της αποκέντρωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα θέση της ΚΕΔΕ αποτελεί η οριζόντια κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος βάσει των επίσημων δεικτών ανεργίας, του ποσοστού της φτώχειας αλλά και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

2. Για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα η θέση της ΚΕΔΕ είναι να γίνει επέκταση της εφαρμογής του μέτρου σε όλους τους Δήμους της χώρας.

3. Για το Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο του νέο  ΕΣΠΑ 2014-2020 και των ΠΕΠ η ΚΕΔΕ ζητά την έγκαιρη προκήρυξη όλων των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων που προβλέπονται στα ΠΕΠ (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά συσσίτια, ΚΗΦΗ, υπνωτήρια κ.ά.) με τη διασφάλιση των αντίστοιχων πόρων.

4. Για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ/ΜΕΑ), στο πλαίσιο του οποίου σήμερα λειτουργούν περίπου 1. 839 δημοτικές δομές φύλαξης παιδιών, προτεραιότητες για την ΚΕΔΕ  είναι:

Η αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος σε 250.000.000 ευρώ για τη σχολική χρονιά 2015-2016, αλλά και για όλη την προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, για να διασφαλισθεί η συνέχιση λειτουργίας των υφισταμένων δομών αλλά και να δοθεί η δυνατότητα ένταξης νέων δομών. Και αυτό δεδομένου ότι  για  τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε στο ποσό των 200.000.000 ευρώ και καλύφθηκαν περίπου 80.400 θέσεις παιδιών.

5. Για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν 879 Δομές εξυπηρετώντας περίπου 80.000 ωφελούμενους, με 3.673 εργαζόμενους, η ΚΕΔΕ ζητά τη συνέχιση λειτουργίας του υφιστάμενου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και τη συνέχιση εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού.

Επίσης με δεδομένο ότι το πρόγραμμα λήγει στις 31/12/2015, η ΚΕΔΕ ζητά να γίνει άμεση αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου της διάδοχης μορφής του, δηλαδή των προγραμμάτων «Κατ΄ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων» και «Κατ΄ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» και να υπάρξει εγκαίρως η δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών.

6. Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Προαγωγή της Υγείας διεκδικεί:

  • Τη θεσμοθετημένη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων.
  • Την ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη δημιουργία μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας σε τοπικό επίπεδο.
  • Τη διασφάλιση της λειτουργίας των 75 Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

7. Για την απασχόληση η ΚΕΔΕ προτείνει:

  • Για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας άμεση αύξηση του χρονικού διαστήματος απασχόλησης σε 10 ή 12 μήνες και δυνατότητα των Δήμων να προσλαμβάνουν το προσωπικό διαδοχικά εντός του χρονικού πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος.
  • Άμεση αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ με τη θεσμοθετημένη εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στο Δ.Σ. του Οργανισμού. Λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών απασχόλησης με εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.
  • Συνδιαμόρφωση με τα συναρμόδια υπουργεία και όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ενός «Εθνικού Σχεδίου Δράσης» για τη μείωση της ανεργίας.
  • Ενίσχυση του ρόλου των ΟΤΑ στα προγράμματα Απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα για τη νεανική ανεργία και την ανεργία πλησίον της συνταξιοδότησης.
  • Μέτρα θεσμικά και οικονομικά για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Υλοποίηση Προγραμμάτων Αυτεπιστασίας στους Δήμους.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι:

«Σήμερα είχαμε μία εποικοδομητική συνάντηση με τις συναρμόδιες υπουργούς κ.κ. Φωτίου και Αντωνοπούλου στη διάρκεια της οποίας είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ως Αυτοδιοίκηση μια εφ΄ όλης της ύλης ενημέρωση για όλο το πεδίο των κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν τους δήμους και τις τοπικές μας κοινωνίες και παράλληλα να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις  για την πιο αποτελεσματική προσφορά των δήμων σ΄ αυτόν τον κρίσιμο τομέα για τους συμπολίτες μας. Εμείς υποστηρίξαμε ότι στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός αποκεντρωμένου πλαισίου άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Εργασίας από την Αυτοδιοίκηση, μέσω πιστοποιημένων δομών, με θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία και διασφαλισμένους πόρους. Παράλληλα τονίσαμε ότι πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης, το οποίο να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Συμφωνήσαμε σε αρκετά ζητήματα, καθώς επίσης ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί με εντατικότερους ρυθμούς».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet