Έκδοση μελέτης από την ΕΕΤΑΑ και το ΕΛΙΑΜΕΠ για τη «Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα από την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων»
Θεσμικοί Φορείς

Έκδοση μελέτης από την ΕΕΤΑΑ και το ΕΛΙΑΜΕΠ για τη «Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα από την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων»

Στην έκδοση μελέτης για τη «Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα από την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων» προχώρησαν η ΕΕΤΑΑ και το ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η ΕΕΤΑΑ αναφέρει σχετικά:

«Το ζήτημα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων και ιδιαίτερα με στόχο την προώθηση της Αποκέντρωσης και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απασχολεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια τον δημόσιο διάλογο στη χώρα μας.

Η αναγκαιότητα των διοικητικών μεταρρυθμίσεων είναι πλέον “κοινός τόπος”, τόσο σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, όσο
και σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και οι σχετικές απόψεις και προτάσεις διίστανται μεταξύ τους και δεν διαφαίνεται με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συντεθούν, δίνοντας τη δυνατότητα στο πολιτικο-διοικητικό σύστημά μας να αναλάβει μια κοινά αποδεκτή πολιτική, νομική και επιχειρησιακή πρωτοβουλία.

Την ευκαιρία αυτή την δίνει η Μελέτη με τίτλο “Η Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα από την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων”, στο πεδίο της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα (1975-2020), που εκδόθηκε πρόσφατα από την ΕΕΤΑΑ και τον ΕΛΙΑΜΕΠ.

Πρόκειται για μια Μελέτη που επιχειρεί να συμπυκνώσει την εμπειρία από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου, ώστε η εμπειρία αυτή
να αποτελέσει τη μήτρα της επόμενης σημαντικής διοικητικής μεταρρύθμισης, η οποία πλέον δεν θα αφορά μόνο την πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά συνολικά τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα.

Πλεονέκτημα της μελέτης και των προτάσεών της αποτελεί το γεγονός ότι δεν αξιοποιεί μόνο την κτηθείσα γνώση, από τη συνολική εμπειρία των μελών τηςτετραμελούς Ομάδας Εκπόνησής της, αλλά την διασταυρώνει με τη σύγχρονη εποχή και μας προσανατολίζει στο περιεχόμενο που πρέπει να έχει η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) συμμετέχει στην έκδοση της σχετικής Μελέτης, αξιοποιώντας την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στην υποστήριξη όλων των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, από την ίδρυσή της έως σήμερα και είναι σε ετοιμότητα υποστήριξης της επόμενης σημαντικής διοικητικής μεταρρύθμισης.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετέχει στην έκδοση αυτή, δεδομένου ότι οι σημαντικότερες από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που περιγράφει αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρα μας
και το κεκτημένο της ΕΟΚ και στη συνέχεια της Ε.Ε., προσανατολίζοντας σε μια ανάλογη κατεύθυνση για την επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση.

Κλείνοντας, επιβάλλεται να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στην Ομάδα Εκπόνησης της Μελέτης: συντάκτης ο Παναγιώτης Μαΐστρος και ερευνητική ομάδα ο Ράλλης Γκέκας, ο Γιάννης Γούπιος και η Δήμητρα Κουτσούρη. Την έκδοση προλογίζει ο Καθηγητής ΕΚΠΑ Ν.-Κ. Χλέπας».

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet