Μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση απορριμμάτων από τον ΣΒΑΠ
Αυτοδιοίκηση

Μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση απορριμμάτων από τον ΣΒΑΠ

Ένα εκπαιδευτικό αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικό βίντεο για την ανακύκλωση επιμελήθηκε ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων με σκοπό να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους στο πολύ σημαντικό θέμα της ανακύκλωσης.

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) έχει στους βασικούς του στόχους την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων από μικρές ηλικίες, στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Προς τούτο έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών και διενέργειας προγραμμάτων όπως, την καθιέρωση «βραβείων περιβαλλοντικής ευαισθησίας» στα σχολεία, το πρόγραμμα «δίνω μια δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια» και πολλά άλλα.

Εκπαιδευτικό βίντεο του ΣΒΑΠ για

Σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων στη χώρα μας ο ΣΒΑΠ δίνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από τους στόχους διαχείρισης απορριμμάτων που έχουν θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα το 2016 το 86% (δηλαδή 5.354.000 τόνοι) των απορριμμάτων θάφτηκαν σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ακολουθώντας το παράδειγμα της Κύπρου, της Ρουμανίας και της Μάλτας που έχουν παρόμοια ποσοστά. Για συγκριτικούς λόγους χώρες όπως η Σουηδία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία και η Γερμανία έχουν ποσοστό μόλις 1%, μάλιστα η τελευταία χώρα είναι και πρωτοπόρος στην ανακύκλωση με ποσοστό 66% έναντι της Ελλάδας που έχει ποσοστό 17% (730.000 τόνοι).

Όμως σύμφωνα και με τα νεώτερα στοιχεία η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά τόσο στους εθνικούς στόχους (ΕΣΔΑ) όσο και στις Κοινοτικές οδηγίες.

Επιβάλλεται να ενεργοποιηθούν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (κράτος, Περιφέρεια, Δήμοι, σχολική κοινότητα κ.λπ.) ώστε τα προς ταφή υπολείμματα να ελαχιστοποιηθούν.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων είναι από τα πρώτα απαραίτητα βήματα για τον στόχο αυτό.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet