Έως 3/8 η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»
Print Friendly, PDF & Email
ΟΤΑ

Έως 3/8 η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», περιόδου 2021-2022.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή στις ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, μέσω της «αξίας τοποθέτησης» vautcher, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από 19/7/2021 και ώρα 11:00 έως 3/8/2021 και ώρα 23:59.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μόνο ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση», στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση κωδικών taxisnet, αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση, έχουν:

  • Οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες.
  • Οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Τα άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση, καθώς και οι δικαστικοί συμπαραστάτες που έχουν οριστεί με απόφαση σε ισχύ ή είναι ανάδοχοι γονείς πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού) και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία αναμένεται πρόσκληση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Δεν είναι δικαιούχοι της δράσης οι συνταξιούχοι.

Το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα των αιτούντων για το φορολογικό έτος 2020 δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ και συγκεκριμένα:

  • 27.000 ευρώ έως δύο παιδιά.
  • 30.000 ευρώ για τρία παιδιά.
  • 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά.
  • 36.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για όλες τις αιτούσες απαιτούνται:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα αιτούσας και ετέρου μέλους, καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 – 31/12/2020).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εκδοθεί μετά την 31η/12/2020.
  • Δικαιολογητικά απασχόλησης/ανεργίας.
  • Δικαιολογητικά αναπηρίας.

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με πληροφοριακά συστήματα μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες-ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Στην περίπτωση που η οικογένεια του παιδιού δεν θα εξασφαλίσει voucher της ΕΕΤΑΑ υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα με την καταβολή οικονομικής συνδρομής.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet