Στη διάθεση των πολιτών η πλατφόρμα αδήλωτων τετραγωνικών έως και τις 30/6
Αυτοδιοίκηση

Στη διάθεση των πολιτών η πλατφόρμα αδήλωτων τετραγωνικών έως και τις 30/6

Η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων δίνεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α – 24/03/2022).

Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1η Ιανουαρίου 2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» θα είναι διαθέσιμη και θα δέχεται δηλώσεις ηλεκτρονικά έως και τις 30 Ιουνίου 2022 στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet