Μείωση εκπομπών Η/Μ ακτινοβολίας κι αυστηρές ποινές στους παραβάτες προτείνει ο ΣΒΑΠ
Αυτοδιοίκηση

Μείωση εκπομπών Η/Μ ακτινοβολίας κι αυστηρές ποινές στους παραβάτες προτείνει ο ΣΒΑΠ

Τη μείωση των ορίων έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την επιβολή αυστηρών ποινών για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που τα υπερβαίνουν προτείνει ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με κύριο γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών, σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες της τεχνολογίας και της καθημερινότητας των δημοτών στον αστικό ιστό, αποφασίζει ομόφωνα:

1.     ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προτείνεται :

Α)  Η αλλαγή των υφιστάμενων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη χώρα μας από 31,5 V/m και 44,4 V/m, στις φασματικές περιοχές GSM 900 και DCS 1800 αντίστοιχα, σε 6 V/m για αμφότερες τις περιοχές (σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα στη γείτονα χώρα Ιταλία), δηλαδή από το 70% και 60% των ορίων της ICNIRP (που προβλέπονται στο Ν3431/2006) να πάμε στο 14% αυτών των ορίων.

Ουσιαστικά δηλαδή στα κατώτερα, διεθνώς, ισχύοντα όρια.

Β) Την καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου (τακτικών και έκτακτων) για το σύνολο των αδειοδοτούμενων ή και αυθαίρετων εγκαταστάσεων κινητής τηλεφωνίας, με φορείς το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, την Περιφέρεια και τους Δήμους, διά μέσω πιστοποιημένων ειδικών επιστημόνων ή εργαστηρίων.

Γ) Την καθιέρωση αυστηρών ποινών για αυθαίρετες εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας και εξοντωτικά πρόστιμα και σοβαρές κυρώσεις για τις περιπτώσεις υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων και λοιπών παραβάσεων του αδειοδοτικού καθεστώτος και της κείμενης νομοθεσίας. Τα πρόστιμα να αποδίδονται στους δήμους, ως τέλη περιβαντολλογικής προστασίας.

Δ) Απάλειψη των παραγράφων 12, 13 και 16 του Άρθρου 30 του Ν4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/10-04-2012) και των παραγράφων 4, 5 και 6 του Άρθρου 126 του Ν4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) και πρόβλεψη για υποχρεωτική ενημέρωση των οικείων Δήμων, προ της εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ως και υποχρεωτική, αποφασιστική (όχι γνωμοδοτική), έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την αιρετή Περιφέρεια που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση εγκατάστασης κεραιών. Ειδικότερα, θεωρείται απαράδεκτη η διάταξη περί de facto πολεοδομικής έγκρισης, μετά από άπρακτη προθεσμία 2 μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.

Ε) Ειδική μέριμνα για τους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας, με την τοποθέτηση τους εκτός αστικού ιστού και απομάκρυνση των υφιστάμενων εντός τακτής προθεσμίας.

2.     Να κατατεθεί πρόταση για σύνταξη ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ στην ΥΓΕΙΑ των πολιτών, από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, με καταγραφή και συνεκτίμηση όλων των αναλόγων υφισταμένων μελετών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διά μέσου σύμπραξης επιτροπής ειδικών επιστημόνων, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠΕΧΩΔΕ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και της ΚΕΔΕ.

3.     Να αναλάβει ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΣΒΑΠ) πρωτοβουλία για ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των ΝΕΩΝ για τις βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία τους που επιφέρει η αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet