Το «Ταχυδρομείο» και το (Δημοτικό) Αναπτυξιακό Πρότυπο
Γνώμες

Το «Ταχυδρομείο» και το (Δημοτικό) Αναπτυξιακό Πρότυπο

Πολύ πρόσφατα και σε επίπεδο κοινοτικού διαλόγου αναφορικά με το ζήτημα της ταχύτητας επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων εκτέθηκε η παρακάτω «αιρετική» άποψη – θέση: «Από τις μετρήσεις της ταχύτητας επίδοσης της αλληλογραφίας(1) (επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων) θα πρέπει να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ οι μετρήσεις που αφορούν τις επιδόσεις των μεγάλων αστικών περιοχών κάθε κράτους-μέλους».

Γράφει ο Βασίλης Τριανταφυλλόπουλος*

Είναι προφανές ότι μια τέτοιου είδους εξαίρεση θα αναδείξει αφενός το πρόβλημα των φτωχών αποτελεσμάτων αναφορικά με την ταχύτητα επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές της Επικρατείας, αφετέρου θα προβάλει την προφανή ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ των πολιτών-κατοίκων των περιοχών αυτών.

Τι σχέση μπορεί να έχουν όμως τα παραπάνω με το αναπτυξιακό πρότυπο του Δήμου ή της Περιφέρειας ή της Χώρας μας; Προσωπική πεποίθηση είναι πως η παραπάνω «αιρετική» και καταρχήν τεχνοκρατική αντίληψη είναι βαθύτατα πολιτική και αναδεικνύει μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση τόσο σε Δημοτικό-Περιφερειακό όσο και σε Εθνικό Επίπεδο. Άλλωστε η παραπάνω αντίληψη αποτελεί πάγια αρχή για την κατανομή των κοινοτικών αναπτυξιακών πόρων σε περιφέρειες της Κοινότητας.

Η κατεύθυνση αυτή υποδεικνύει με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η «ανάπτυξη» προέρχεται από την απομακρυσμένη και μη προνομιούχο (από άποψη υποδομών) περιφέρεια σε μεγαλύτερο βαθμό από τα «παρασιτικά αστικά κέντρα». Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, ενδεικτικά αναφέρω την υποβάθμιση των -περιφερειακών του κέντρου- γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου. Στο κέντρο έργα βιοκλιματικής ανάπλασης, και στις γειτονιές ελλιπές αποχετευτικό και ανυπαρξία αγωγών όμβριων. Αντίστοιχα παραδείγματα σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο μπορώ να σας απαριθμήσω άπειρα. (Διαχείριση Απορριμμάτων, Υπηρεσίες Μεταφορών, Υπηρεσίες Υγείας κτλ.)

Με αφορμή τα παραπάνω, θα ήθελα να χαρακτηρίσω ως καθαρά ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ την κατεύθυνση προς ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο, πραγματικά παραγωγικό, το οποίο έχει συστατικά του στοιχεία την ίση μεταχείριση των πολιτών, την ισοπολιτεία και την κοινωνική ευαισθησία και μέριμνα των μη προνομιούχων.

Η παραπάνω επιλογή… φαντάζει στο δικό μου μυαλό ως απόλυτα ορθολογική, ως «επιλογή του αυτονόητου». Άλλωστε δεν έχει καμία μα καμία διαφορά από αυτό που προσπαθώ καθημερινά να πράττω με τα παιδιά μου.

* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ για το Μαρούσι

(1) Σήμερα ο κυρίαρχος ταχυδρομικός πάροχος κάθε κράτους μέλους έχει την εκ του Νόμου υποχρέωση να επιδώσει το 85% του εθνικού συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Χ+1=85%).

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet