Ενημέρωση για τα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ έργα
Κοινωνία

Ενημέρωση για τα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ έργα

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους πολίτες ότι στον επίσημο δικτυακό τόπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr http://www.anaptyxi.gov.gr/ μπορούν να ενημερωθούν υπεύθυνα και αντικειμενικά και να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων που υλοποιούνται στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Ο διαδικτυακός τόπος αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

To ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Παρέχει σε καθημερινή βάση πληροφόρηση για την εικόνα του ΕΣΠΑ μέσα από διαδραστικούς χάρτες, καταλόγους έργων και στατιστικές αναλύσεις.

Πηγαίνοντας προς το τέλος της ιστοσελίδας εισάγουμε κριτήριο τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και ακριβώς δίπλα πατάμε το κουμπί Έργα ή το κουμπί Ενισχύσεις και παρουσιάζονται τα ανάλογα στοιχεία. Αντίστοιχη αναζήτηση γίνεται και στον χάρτη που υπάρχει στην αρχική σελίδα του ανωτέρω δικτυακού τόπου του υπουργείου.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet