Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στον Δήμο Αγίας Παρασκευής
government.gov.gr
Κοινωνία

Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του αντιδημάρχου Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Αργυρού Ιωάννη συστήνεται στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ).

Το Κέντρο θα στεγάζεται στο Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ Μεσογείων 419, στον χώρο που στεγαζόταν το ΚΕΠ πριν μεταφερθεί στη νέα του θέση επί της λεωφόρου Μεσογείων και θα λειτουργεί με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) συστάθηκε με το ν.4389/2016. Με το  Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) το σύνολο των αρμοδιοτήτων της μεταφέρθηκε στο υπουργείο Οικονομικών. Κύρια αποστολή της ΕΓΔΙΧ είναι να συνδράμει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, καθώς και να εισηγείται τους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής και πολιτικής με στόχο την καταπολέμηση του προβλήματος της υπερχρέωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όλες οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους πολίτες δωρεάν,

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet