Προσλήψεις 22 ατόμων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Προσλήψεις 22 ατόμων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις αφορούν προσλήψεις με οκτάμηνη σύμβαση και έχουν ως εξής:

  • ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου: 3
  • ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου: 2
  • ΔΕ Τεχνίτες ελαστικών: 1
  • ΔΕ Τεχνίτες φρένων: 1
  • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων: 2
  • ΥΕ Εργάτες νεκροταφείου: 3
  • ΥΕ Εργάτες καθαριότητας: 10

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ.153 43 Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Σ. Λεβάκου (τηλ.: 213 2004501).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21 Οκτωβρίου 2014 έως και 30 Οκτωβρίου 2014, από 8:30 έως 14:30.

Δείτε την Ανακοίνωση Πρόσληψης.
Δείτε την Περίληψη της Ανακοίνωσης.
Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων.
Δείτε την Αίτηση Συμμετοχής.
Δείτε τα Δικαιολογητικά

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet