Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 Ιουλίου
Πολιτική

Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 Ιουλίου

Σε τακτική συνεδρίαση προχωρεί την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, στις 21:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) με θέματα:

1. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 (εισηγητής: αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για μείωση ή μη του ετήσιου τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Ο.Τ. 405 (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

4. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 405 (εισηγητής: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

5. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για «Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας» συνολικού προϋπολογισμού 7.150 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος (ΤΟΠΣΑ – FESTIVAL FACTORY) με κωδικό ΟΠΣ 457756. σε βάρος του ΚΑ 30.7341.93 οικονομικού έτους 2014 (εισηγήτρια: αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

6. Απαλλαγή του κ. Μελά Νικόλαου από τα τέλη ταφής της Μελά Παρασκευής (εισηγητής: αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

7. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής 25-26/07/2014 (εισηγητής: δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

8. Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας από τον Δήμο σε εκδηλώσεις του Δήμου Γεροσκήπου (εισηγητής: δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

9. Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης και βενζίνης κίνησης οχημάτων (και συγκεκριμένα για την ομάδα Β: Πετρέλαιο θέρμανσης)» κατόπιν διενέργειας δύο άγονων διεθνών δημόσιων ανοιχτών διαγωνισμών (εισηγητής: δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

10. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Α.

11. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Γ.

12. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Σ.

13. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για L.S.

14. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Μ.Μ.

15. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Μ.Ν.

16. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ν.Ε.

17. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για ΝΤ.Μ.

18. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Γ.Ε.

19. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Δ.Β.

20. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Θ.Ι.

21. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Δ.

22. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Π.

23. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Λ.Α.

24. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Μ.Δ.

25. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Π.Γ.

26. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Π.Δ.

27. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Π.Χ.

28. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.Κ.Ε.

29. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.Σ.

30. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για ΣΙ.ΑΝ.

31. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Φ.Σ.

32. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.Α. (εισηγητής: αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη)

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet