Δημοτικό Συμβούλιο στις 8/4
Πολιτική

Δημοτικό Συμβούλιο στις 8/4

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής συνεδριάζει την Τρίτη 8 Απριλίου, στις 20:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με τα εξής θέματα:

1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατόπιν της υπ’ αριθμ. 24/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς τον Δήμο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10967/21-03-2014 αιτήσεως του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (εισηγητής: Αρχηγός Δημοτικής Παράταξης κ. Β. Γιαννακόπουλος).

3. «Συζήτηση – Ενημέρωση και λήψη αποφάσεως αν και εφόσον χρειασθεί λήψη αποφάσεως για το εκτελούμενο έργο της ανάπλασης του (ανύπαρκτου) ιστορικού κέντρου της πόλης» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12201/02-04-2014 αιτήσεως του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «Κώστας Κουβόπουλος Αγία Παρασκευή – Νέα Εποχή – Αδέσμευτη Νέα Πόλη» (εισηγητής: Αρχηγός Δημοτικής Παράταξης κ. Κ. Κουβόπουλος).

 4. Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους, Σωματεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2014 Δ.Σ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (3η) οικονομικού έτους 2014» (εισηγήτρια: Πρόεδρος κ. Ε. Καψοκεφάλου).

6. Απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού 15.000€ για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.), μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (εισηγήτρια: Πρόεδρος κ. Ε. Καψοκεφάλου).

7. Απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού 9.499,17€ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.),μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου μέσω διαγωνισμού (εισηγήτρια: Πρόεδρος κ. Ε. Καψοκεφάλου).

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2014 Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» (εισηγητής: Πρόεδρος κ. Β. Σάρκουλας).

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2014 Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η), οικονομικού έτους 2014» (εισηγήτρια: Πρόεδρος κ. Δ. Πανουσοπούλου).

10. Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών, Υλικών, Εργαλείων και Ελαστικών για την Επισκευή και τη Συντήρηση των οχημάτων του Δήμου (και συγκεκριμένα για την ομάδα 2)» κατόπιν διενέργειας άγονου διαγωνισμού (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

11. Λήψη απόφασης για ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχής ΠΕ3 του Δήμου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

12. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει 2012» (εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς).

13. Καθιέρωση ωραρίου εργασίας Υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Παπαδοπούλου).

14. Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στη δικαιούχο Ασημακοπούλου Παρασκευή, συζ. Ν. Γκίκα, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

15. Αποξήλωση κουβουκλίου σχολαζόντος περιπτέρου επί της Λεωφ. Μεσογείων 386 για την απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρου και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

 16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.03 προϋπολογισμού 2014 για την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων – Χριστούγεννα 2013» (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

17. Ψήφιση πίστωσης, έγκρισης και ανάθεσης προμηθειών δαπάνης 1.107,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, για ενημέρωση και προβολή της διοργάνωσης της 67ης και 68ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας 2014 Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

18. Λήψη απόφασης για τη Διοργάνωση Μουσικής Εκδήλωσης (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

19. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Βασίλειο Μωραΐτη επί της οδού Ειρήνης αρ. 56, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

20. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον Εμμανουήλ Ρωμανάκη επί της πλατείας Κοραή, κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

21. Υποβολή αίτησης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

22. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 2.339,06 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 141 & 147/14 (150 & 219/2008), οι οποίοι αφορούν οφειλές από ετήσια Δημοτικά Τέλη της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2002 & 2008 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

23. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 24.425,36 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 17, 138, 341, 353, 419, 493, 662, 663, 664, 665, 689, 690, 691, 694, 706/14, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και γ) τέλη κοιμητηρίου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

24. Επιστροφή ή μη ποσού, ύψους 80,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).

25. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη των δένδρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).

26. Αντικατάσταση ονόματος δικαιούχου δωροεπιταγής (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

27. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ν.J.

28. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.ΑΝ.

29. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Χ.Ε.

30. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ζ.Ε.

31. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Μ.Ζ.

32. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Ι.

33. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για B.S.

34. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για ΚΑ.Ι.

35. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Φ.Μ.

36. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Μ.Ε.

37. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Δ.Α.

38. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Λ.Χ.

39. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ν.Α.

40. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Ξ.Γ.

41. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Κ.Σ.

42. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.Α.

43. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Τ.Χ.

44. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για Σ.ΑΙ.

(εισηγήτρια των θεμάτων: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Μουχτούρη).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet