Δύο συνεδριάσεις για το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής (23 & 24/4)
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Δύο συνεδριάσεις για το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής (23 & 24/4)

Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, καθώς το Σώμα συγκαλείται την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015, στις 20:30 και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, στις 19:30, στο δημαρχείο της πόλης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 23ης Απριλίου 2015 θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (εισήγηση: αντιδήμαρχος: Σ. Παπαγεωργίου).
 2. 3η Αναμόρφωση 2015 ΠΑΙΣΔΑΠ (αποφ. 43/2015 Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΠΑΙΣΔΑΠ). (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
 3. Έγκριση πραγματοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015. (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος: Π. Γκόνης).
 4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2014. (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος: Π. Γκόνης).
 5. Ορισμός μελών της Επιτροπής ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τα έτη 2015-2016. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ζ. Φωτεινού).
 6. Ορισμός πολιτικού εκπροσώπου και υπηρεσιακού συντονιστή  στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ζ. Φωτεινού).
 7. Λήψη απόφασης για την ακύρωση των υπ΄ αριθμ. 68 & 67/2015 αποφάσεων του Δ.Σ. (εισήγηση: αντιδήμαρχος: Ε. Πετσατώδη).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ος ΑΠΕ) – Τακτοποιητικός για το έργο «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 9. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους προκειμένου να συμμετέχουν στις επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών, κατόπιν κληρώσεως. (εισήγηση: δήμαρχος Ι.Ε. Σταθόπουλος).
 10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Ε. Σταθόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για την κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου και τη συγκρότηση επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων έτους 2014», του Δήμου Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων έτους 2014» του Δήμου Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2015. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Κ. Χατζηανδρέου).
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2015. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Κ. Χατζηανδρέου).
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία του «Κέντρου Γυναίκας». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ζ. Φωτεινού).
 17. Έγκριση πραγματοποίησης Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού 2015 και ψήφιση πίστωσης ύψους 10.000,00 ευρώ του Κ.Α. 15.6471.04 με τίτλο Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού. (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Π. Γκόνης).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις Σχολικών Κτηρίων και Κτηρίων εν γένει έτους 2012». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 19. Λήψη απόφασης για τη κοπή δένδρων στην οδό Πάρου λόγω εκτέλεσης του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής». (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 20. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 986,93 ευρώ από τους Χρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (ΧΒΚ) 400, 731, 820/15, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα πολεοδομικών παραβάσεων, γ) πρόστιμα από παράνομες σταθμεύσεις (ΚΟΚ) και δ) τέλος ακίνητης περιουσίας. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 21. Επιστροφή ή μη ποσού 426,08 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Ηλία Δημητρακόπουλο. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 24ης Απριλίου 2015 θα συζητηθεί το εξής θέμα:

 1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Χαλκιδική. (εισήγηση: δήμαρχος: Ι. Σταθόπουλος).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet