Συνεδριάζει στις 16 και 17 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής
Πολιτική

Συνεδριάζει στις 16 και 17 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής

Σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τρίτη 16 (ώρα 19:30) και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου (ώρα 18:00).

  • Την Τρίτη 16/2 το Σώμα θα συζητήσει για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), στον Δήμο – Δημοτικά Ιατρεία Αγίας Παρασκευής.
  • Την Τετάρτη 17/2 το Σώμα θα συζητήσει για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, έως τις 19:00.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης, για τη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου, από τις 19:00 και μετά:

  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αγίας Παρασκευής και των Νομικών του Προσώπων οικονομικού έτους 2021.
  2. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα µε τον Ν. 4412/16.
  3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet