Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής στις 21 Φεβρουαρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής στις 21 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 στις 15:30 στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για: α) Έγκριση Ολοκλήρωσης του ημιτελούς κλειστού κολυμβητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, β) Έγκριση εκπόνησης Μελέτης, «Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του Κλειστού Κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής», γ) Την εξουσιοδότηση του δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μερική τροποποίηση του ΟΕΥ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 4. Καταρχήν έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 2018» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 6. 1η Αναμόρφωση 2017 του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) (αποφ. 22/2018 Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΠΑΙΣΔΑΠ) (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Καβρουδάκη-Δημητρίου).
 7. Εκ νέου λήψη απόφαση για τη Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για τη μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 8. Έγκριση διαφημιστικής δαπάνης του Δήμου Αγίας Παρασκευή για το οικονομικό έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) με την επωνυμία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 10. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 11. Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2018 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας για την «Επισκευή του αιματολογικού αναλυτή του Δημοτικού Ιατρείου» με τον ανάδοχο «BIOLAB ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 1919/29-11-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ψεκασμός μεγάλου δένδρου – πεύκου» με τον ανάδοχο «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το υπ΄ αριθμ. 320/11-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων» με τον ανάδοχο «LANDCARE – ΓΕΡ. ΠΑΛΜΟΣ & ΣΤ. ΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και το υπ΄ αριθμ. 28/12-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη εφαρμογής μισθοδοσίας 2017» με τον ανάδοχο «Χήνας Σ. Γεώργιος Προγράμματα Η/Υ – Υπηρεσίες Λογισμικού» και το υπ΄ αριθμ. 30/29.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη εφαρμογών προστασίας και δικτυακών τόπων 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 1469/28.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη servers και Δικτύου» με τον ανάδοχο «OPTIS A.E.» και το υπ΄ αριθμ. 2807/9.11.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δένδρου» με τον ανάδοχο «Κέντρου Πολιτισμού και Ανάπτυξης – AVANTGARDE» και το υπ΄ αριθμ. 1/05.01.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017» με τον ανάδοχο «ΒΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» και τα υπ΄ αριθμ. 4179/20.12.2017 και 4180/22.12.2017 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (κατασκευαστικών εργαστηρίων και δρώμενων) και της ενοικίασης χριστουγεννιάτικου σπιτιού» με τον ανάδοχο «ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΟΤΑΜΙΤΗ» και το υπ΄ αριθμ. 06/03.1.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ανάθεση εργασίας για κτηνίατρο» με τον ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ» και το υπ΄ αριθμ. 24/18-01-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ανάθεση εργασίας για κτηνίατρο» με τον ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ» και το υπ΄ αριθμ. 26/18-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 23. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δένδρου» με τον ανάδοχο «ΣΟΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ» και το υπ΄ αριθμ. 584/19.1.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου» με την ανάδοχο εταιρεία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και το υπ΄ αριθμ. 50/13.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου» με την ανάδοχο εταιρεία «ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΚΟΡΜΠΑΚΗ» και τα υπ΄ αριθμ. 3 και 5/05.01.2018 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Διάφορα έξοδα/ Καθαρισμός Χαλιών του Α Τμήματος ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΟΜΠΟΛΗ» και το υπ΄ αριθμ. 268/12-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μεταφορές –  μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ “FILOTAS TRAVEL” ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τα υπ΄ αριθμ. 4167/31-12-2017 και 4134/30-11-2017 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Γυναίκας του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2016-2017» με τον ανάδοχο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το υπ΄ αριθμ. 01537/19-01-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 29. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση του 2016» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και το υπ΄ αριθμ. 0159293/05-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 30. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Συντήρηση εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2017» με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ. ΑΜΑΛΙΑ» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 31. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την εργασία «Επισκευές αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων» με τον ανάδοχο «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 32. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την εργασία «Φύλαξη παιδικών χαρών & πλατείων Δήμου Αγίας Παρασκευής» με τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 33. Κοπή δένδρου επί της οδού Αχαιών 2 (εισήγηση: αντιδήμαρχος  Δ. Κονταξής).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2021
Powered by Wisenet