Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στις 12 Δεκεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής στις 12 Δεκεμβρίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2.  Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και την κατασκευή νέου χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 3. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 4. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2014 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 452/2017, 453/2017, 29/2018, 106/2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2015 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 452/2017, 453/2017, 29/2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας για το έτος 2016 που δεν έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 σε αντικατάσταση των αποφάσεων 394/2017, 395/2017, 396/2017, 451/2017, 29/2018, 30/2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 141/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί αλλαγής της προβλεπόμενης από τη διαθήκη εκμετάλλευσης στο κληροδότημα Ασημακόπουλου (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου από την 9μελη επιτροπή βάση της απόφασης  237/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου για το κτήμα Ιόλα (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2016» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 11. Μετατόπιση του περιπτέρου με δικαιούχο τον κ. Ντέρη Θεόφιλο από την είσοδο του Νεκροταφείου σε θέση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λ. Μεσογείων 366 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 12. Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 7257 (ΤΠΥ) ποσού 111,60 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛHΛΗ Α.Ε. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» και το υπ΄ αριθμό 79/11-11-2018 ποσού 620,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: εντ. δημ. σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ – ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 494/22.10.18 (ΤΠΥ) ποσού 992,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ – ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 496/29.10.18 (ΤΠΥ) ποσού 1.054,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Γιάννη Θ. Κοντό, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ.» και το υπ΄ αριθμό 69/09.11.18 ποσού 20.732,80 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 20. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ», και το υπ. αριθμό 675/15-11-2018 ποσού 297,60 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας από τον ανάδοχο «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το υπ΄ αριθμ. 422/21-11-2018  παραστατικό ποσού 5.152,45 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ι. Σιδέρης).
 22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ALCONSOFT A.E.-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και το υπ. αριθμό Β147/30-10-2018 ποσού 1.364,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 23. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 416/12-11-2018 (ΤΠΥ) ποσού 992,00 ευρώ με ΦΠΑ παραστατικό του (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΡΟΣ – ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 432/22-10-2018 (ΤΠΥ) ποσού 1.488,00 ευρώ παραστατικό του (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 25. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» όπως αναφέρονται στα υπ’ αριθμ. 94/01.06.18 (ΤΠΥ) ποσού 2.031,12 ευρώ, 95/01.06.18 (ΤΠΥ) ποσού 193,44 ευρώ και 96/01.06.18 (ΤΠΥ) ποσού 6.988,64 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο CLEVERMEDIA A.E. (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 46/07-11-2018 (ΤΠΥ) ποσού 950,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΑΕΜ ΑΕΕ» και το υπ΄ αριθμό 43/03-08-2018 (ΤΠΥ) ποσού 4.100,00 ευρώ (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 29. Κοπή ή μη κοπή δένδρου επί της οδού Ψαρών 18 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 30. Κοπή ή μη κοπή δένδρου επί της οδού Ζ. Παπαντωνίου 10 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet