Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/11
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 12/11

Σε τακτική συνεδρίαση προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 12-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ., με θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων της Ένωσης Γονέων αναφορικά με τη Δημόσια παιδεία στην Αγία Παρασκευή, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 35168/15-09-2014 αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα).

2. Έγκριση της 13ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η) οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (46/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η) οικονομικού έτους 2014 των ΠΑΙΣΔΑΠ (90/2014 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) (εισήγηση: Πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η) οικονομικού έτους 2014 των ΠΑΙΣΔΑΠ (98/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) (εισήγηση: Πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).

6. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2015 (αρ. 51/2014 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου) (εισήγηση: Πρόεδρος Τ. Γκιόκα).

7. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας των Παιδικών Σταθμών (ΠΑΙΣΔΑΠ) Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. έτους 2015 (αρ. 97/2014 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου) (εισήγηση: Πρόεδρος Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).

8. Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού (ΠΑΟΔΑΠ) Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. έτους 2015.(αρ. 131/2014 & 132/2014 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου) (εισήγηση: Πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).

9. Έγκριση Ταμειακού απολογισμού Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. έτους 2012 (125/2014 απόφαση ΠΑΟΔΑΠ) (εισήγηση: Πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).

10. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)(εισήγηση: Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

11. Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο «Σύμφωνο Δήμων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εξοικονόμηση Ενέργειας» (εισήγηση: Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

12. «Έγκριση της ίδρυσης και του οργανισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου» (εισήγηση: Εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Π. Γκόνης)

13. Αποδοχή ή μη πρότασης προς σύναψη σύμβασης άνευ ανταλλάγματος μεταξύ Δήμου Αγίας Παρασκευής και ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, με αντικείμενο τη κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΒΟΡΡΑ (από ΖΕΦΥΡΩΝ έως ΓΡΑΒΙΑΣ) ΓΡΑΒΙΑΣ (από ΣΠΑΡΤΗΣ έως Αν. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΒΟΡΡΑ (από ΖΕΦΥΡΩΝ έως ΓΡΑΒΙΑΣ) ΓΡΑΒΙΑΣ (από ΣΠΑΡΤΗΣ έως Αν. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτ. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).

16. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).

17. Λήψη απόφασης για την κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου και τη συγκρότηση επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).

18. Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κ. Χατζηανδρέου).

19. Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κ. Χατζηανδρέου).

20. Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κ. Χατζηανδρέου).

21. Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

22. Λήψη απόφασης για την κλήρωση Δημοτικού Συμβούλου και τη συγκρότηση Επιτροπής σε σώμα για προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).

23. Λήψη απόφασης για ορισμό και αντικατάσταση υπαλλήλου υπολόγου διαχειριστή έργων (εισήγηση: Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος)

24. Τροποποίηση της αρ. 336/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Βλάχος).

25. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής ή απομάκρυνσης ακατάλληλων προς χρήση υλικών, της Επιτροπής Καταστροφής Αναλώσιμων Υλικών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

26. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού (εισήγηση: Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

27. Επιστροφή ή μη ποσού 86,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

28. Επιστροφή ή μη ποσού (συνολικά 434,40 €) στον Δήμο Καλλιθέας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet