Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής στις 21/10
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση για το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής στις 21/10

Σε διπλή συνεδρίαση θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της Λεωφ. Μεσογείων 415-417.

Στην πρώτη συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσεις στις 20:30, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 200/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 201/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

Στην ημερήσια διάταξη για τη δεύτερη συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 21:00, θα συζητηθούν τα εξής:

 1. Έγκριση της 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014. (233/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015. (229/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2015. (230/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 4. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015. (231/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)
 5. Αναπροσαρμογή ή μη των προστίμων για την τήρηση καθαριότητας για το έτος 2015. (232/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 6. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2014 (118/2014 απόφαση Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ). (εισήγηση: πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (4η) οικονομικού έτους 2014 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (35/2014 απόφαση Δ.Σ. NΠΔΔ). (εισήγηση: πρόεδρος ΝΠΔΔ: κ. Τ. Γκιόκα).
 8. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2014 για το δεύτερο τρίμηνο (37/2014 απόφαση Δ.Σ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου). (εισήγηση: πρόεδρος ΝΠΔΔ: κ. Τ. Γκιόκα).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός (2ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2012». (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).
 10. Λήψη απόφασης για την κατανομή υπολοίπου επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων έτους 2014. (εισήγηση: δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος).
 11. Λήψη απόφασης για συγκρότηση ενιαίας Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: αντιδήμαρχος: κ. Ζ. Φωτεινού).
 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Παπάγου Χολαργού- Αγίας Παρασκευής «ΑΡΓΩ». (εισήγηση: αντιδήμαρχος: κ. Κ. Χατζηανδρέου).
 13. Λήψη Απόφασης για την παραχώρηση ή μη δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Σαμίων «Ο ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» κατόπιν της υπ΄ αριθ.: 39283/15.10.14 αίτησής τους. (εισήγηση: πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Βλάχος).
 14. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 13.662,70 ευρώ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) ΧΒΚ 83, 129, 621, 656, 755, 771, 793, 865/14, οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη κοιμητηρίου, γ) εισφορά σε χρήμα, δ) μίσθωση κοινοχρήστου χώρου και ε) δημοτικά τέλη σε λογαριασμό ΔΕΗ. (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 15. Επιστροφή ή μη ποσών (συνολικά 648,18 ευρώ), ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 16. Επιστροφή ή μη ποσού (συνολικά 434,40 ευρώ) στον Δήμο Καλλιθέας, ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 17. Επιστροφή ή μη ποσού 42,26 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 18. Επιστροφή οικογενειακού τάφου με στοιχεία Μ22/Τ1 Ν3 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet