Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11 Οκτωβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής στις 11 Οκτωβρίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016, στις 17:00, στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2016 για το 1ο τρίμηνο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (η υπ΄ αριθμ. 50/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 2. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2016 για το 2ο τρίμηνο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (η υπ΄ αριθμ. 51/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 3. Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου  (η υπ΄ αριθμ. 52/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) (εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 4. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (η υπ΄ αριθμ. 56/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου)(εισήγηση: πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
 5. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 6. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής ΠΑΟΔΑΠ (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 7. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης, βενζίνης κίνησης οχημάτων, λιπαντικών & συναφών ειδών» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου απόρριψης υλικών για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και κήρυξη ή μη έκπτωτου του αναδόχου της προμήθειας (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.  53/2016  Απόφασης  Δ.Σ. «Καθορισμός  της  οικονομικής  συμμετοχής  των γονέων (κλίμακα τροφείων) που αφορά το σχολικό έτος 2016-2017» (εισήγηση: πρόεδρος Μ. Καβρουδάκη-Δημητρίου).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ)  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 11. Τροποποίηση της μελέτης του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Ε. Πετσατώδη).
 12. Εκ νέου λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση στον Σύλλογο Ζωόφιλων (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 14. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στην απονομή βραβείων Best City Awards (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 15. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Ειρήνης 33, Λάδωνος & Καραΐσκάκη κ.α. (εισήγηση: πρόεδρος Ε. Πετσατώδη).
 16. Αίτηση κοπής δένδρου επί της οδού Αισχύλου 20 (εισήγηση: πρόεδρος Ε. Πετσατώδη).
 17. Επιστροφή ή μη ποσού 45,00 ευρώ, στην κα Βασιλάκη Αφροδίτη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet