Αίτημα του Δήμου Βριλησσίων για μείωση των αντικειμενικών αξιών με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
Κοινωνία

Αίτημα του Δήμου Βριλησσίων για μείωση των αντικειμενικών αξιών με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων ζητεί από το υπουργείο Οικονομικών τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα Βριλήσσια και την επαναφορά τους στα επίπεδα του 2021, καθώς με Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών από 1/1/2022 καθορίσθηκαν αυξημένες τιμές για τον υπολογισμό αντικειμενικών αξιών κατά ποσοστά που κυμαίνονται από 18,18% έως και 53,57%, με αποτέλεσμα οι συνέπειες των εν λόγω σημαντικών αυξήσεων να επηρεάζουν αντίστοιχα τη συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών και κατοίκων της πόλης.

Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι με μία πλήρως στοιχειοθετημένη εισήγηση τής την Τετάρτη 1/2/2023 εισήγαγε το θέμα της μείωσης των αντικειμενικών αξιών προς ψήφιση κρίνοντάς το ως ύψιστης προτεραιότητας, καθ’ ότι:

  • Η αύξηση των αξιών των τιμών ζώνης αποφασίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών με την επίκληση  αξιών των ακινήτων στην πόλη, η οποία έγινε από ορκωτούς εκτιμητές χωρίς όμως τη συμμετοχή του Δήμου Βριλησσίων
  • Δεν αιτιολογείται η σημαντική απόκλιση των αυξημένων αντικειμενικών αξιών στα Βριλησσίων, συγκριτικά με τους γειτονικούς Δήμους Χαλανδρίου και Μελισσίων
  • Από διαθέσιμα στοιχεία στο Δήμο (δικαστικές αποφάσεις, εκθέσεις εκτίμησης από πιστοποιημένους εκτιμητές, πρακτικά Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου) διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ της αντικειμενικής αξίας και της τρέχουσας εμπορικής αξίας σε οικοπεδικές εκτάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης
  • Χωρίς τη μείωση των αντικειμενικών αξιών, το ύψος των απαιτούμενων κονδυλίων για την απόκτηση από το Δήμο δεσμευμένων πολεοδομικά χώρων είναι υπέρμετρο και η πόλη δεν θα μπορέσει να αποκτήσει τους απαραίτητους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους για χρήση από τους δημότες.
  • Οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων οδήγησαν σε παράλογη αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών όπως στον ΕΝΦΙΑ αλλά και σε κάθε άλλο είδους φόρο που σχετίζεται με τις αντικειμενικές αξίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, το τέλος ακίνητης περιουσίας, τα τέλη μεταγραφής συμβολαίων, το τέλος εγγραφής ακινήτων στο κτηματολόγιο, τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων, τα συμβολαιογραφικά έξοδα για κατάρτιση συμβολαίων πώλησης/γονικής παροχής/δωρεών κ.α. Επίσης οι αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών προκαλούν επιπλέον επιβάρυνση στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες της κοινωνίας των Βριλησσίων.

Την πρόταση της διοίκησης στήριξαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δίνοντας έμφαση τόσο στον κίνδυνο απώλειας της δυνατότητας απόκτησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων όσο και στον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει επιφέρει η αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στο υπουργείο Οικονομικών με όλα τα στοιχεία, που τεκμηριώνουν το αίτημα για τη μείωση των αντικειμενικών στα Βριλήσσια και προσδοκούμε σε άμεσες ενέργειες του Υπουργείου για την επαναφορά των τιμών ζώνης τουλάχιστον στα επίπεδα του 2021.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet