Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων στις 11 Οκτωβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων στις 11 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, στις 18:30, Σας προσκαλώ στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Κισσάβου, αρ. 11.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 56/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη διενέργεια της δράσης «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού του δημόσιου χώρου και διαχείριση αυτού» (εισηγητής: Τρύφων Μαρτιγόπουλος – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).
 2. Έγκριση: 1) της υπ΄ αριθμ. 118/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή και βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων», 2) της κατασκευής του εν λόγω έργου, 3) της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού (εισηγήτρια: Μαρία Μουστάκα – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).
 3. Διόρθωση σφάλματος καταχώρησης κατανάλωσης ύδατος στο Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης (εισηγήτρια: Θεώνη Μουρατίδου – αρμόδιος αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).
 4. Μείωση Λογαριασμών Ύδρευσης (εισηγήτρια: Θεώνη Μουρατίδου – αρμόδιος αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).
 5. «Διόρθωση καταναλώσεων ύδατος που εστάλησαν στην ΕΥΔΑΠ για την έκδοση του λογαριασμού τελών αποχέτευσης έτους 2016» (εισηγήτρια: Θεώνη Μουρατίδου – αρμόδιος αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης)
 6. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 120/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση: α) της υπ΄ αριθμ. 97/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Επισκευή και βελτίωση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων», β) της κατασκευής του εν λόγω έργου, γ) της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 7. Επιστροφή ποσού 15,65 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισηγητής: Ευάγγελος Μαλτέζος – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 8. Επιστροφή ποσού 28,44 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισηγητής: Ευάγγελος Μαλτέζος αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 9. Επιστροφή ποσού 174,24 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν (εισηγητής: Ευάγγελος Μαλτέζος – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 10. Έγκριση δαπάνης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισηγήτρια: Ιωάννα Μπέλμπα – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 11. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σχετικά με την ένσταση κατά της 325/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Επιτροπή εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών).
 12. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών και διαχείριση λογαριασμών μέσω του win bank της Τράπεζας Πειραιώς (εισηγήτρια: Ιωάννα Μπέλμπα – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).
 13. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81).
 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, υποβολή αιτήματος έκδοσης ΑΑΥ.
 15. Έγκριση διενέργειας της δράσης «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού του δημόσιου χώρου και διαχείριση αυτού», μέσω Δημόσιας Σύμβασης, με τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (εισηγητής: Τρύφων Μαρτιγόπουλος – αρμόδιος αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet