Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 7 Μαΐου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 7 Μαΐου

Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καράγιωργα 2).

Στην πρώτη συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00, θα συζητηθεί το ακόλουθο ζήτημα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» «Mεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣ.Α» – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές  διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.

Στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης συνεδρίασης του Σώματος, η οποία θα ξεκινήσει στις 19:00, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1.  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2018» (εισήγηση: Μ. Καραμπάτσου – αντ/χος Η. Μοσχονάς).
 2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Π. Μαργαρώνης – αντ/χος Μ. Ζούρου).
 3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» (εισήγηση: Μ. Καραμπάτσου – αντ/χος Η. Μοσχονάς)
 4. Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού για το 28ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους 2018 Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Α. Kούρλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 5. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Αρκάδων «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» που εδρεύει  και δραστηριοποιείται στον Δήμο» (εισήγηση: Α. Μαργιώλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 6. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση του Ομίλου Γυμναστικής Ηρακλείου Αττικής (ΟΓΗΡΑ) (εισήγηση: Α. Kούρλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 7. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου Γ.Σ. ΦΕΡΕΝΙΚΗ εισήγηση: Α. Kούρλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 8. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Α. Kούρλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση του Τυφών Α.Σ. Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Α. Kούρλη – αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου).
 10. α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Young Power In Action σε συνεργασία με την AIESEC, γ) εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και β) έγκριση και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού  2.604, 00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του  ΚΑ 15-6473.002 (εισήγηση: Α. Μαργιώλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 11. «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 843,20€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443.018 (Λοιπές Εκδηλώσεις) του προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2018,για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν για την πραγματοποίηση των θεατρικών παραστάσεων της θεατρικής ομάδας «Ελευθερίας Πράξεις» (εισήγηση: Α. Μαργιώλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 12. «Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα από την ημερομηνία διακοπής παροχής ρεύματος» (Γρ. Νομικού Συμβούλου).
 13. «Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέν χρηματικού ποσού 3.107.58 ευρώ και βεβαίωση χρηματικού καταλόγου στην ΑΤΤΙCA BANK Α.Ε. (εισήγηση: Ε. Kλινάκη – αντ/χος Μ. Ζούρου).
 14. «Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων διέλευσης  οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρων κ.λπ.) από την Αττική οδό» (εισήγηση: Χ. Μπατάλια – αντ/χος Ν. Σπυρόπουλος).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet