Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 5 Δεκεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 5 Δεκεμβρίου

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αττικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, ειδικής, συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:15, θα συζητηθεί το ακόλουθο θέμα:

 1. Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης ( Απολογισμού –  Ισολογισμού – Αποτελέσματα χρήσεως) του Δήμου Ηρακλείου Αττικής οικονομικού έτους 2017 (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Μαργαρώνης – Αντ/χος κ. M.Zούρου).

Στην ημερήσια διάταξη της δεύτερης, τακτικής, συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:45, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. «Κατανομή 9ης – 10ης  – 11ης  & 12ης Εντολής Κάλυψης Δαπανών Για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2018 και υπολοίπου ποσού από προηγούμενες κατανομές».
 2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού «σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα» (43,890.00) ευρώ, στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ηλεκτρονικού εποπτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων (ΕΙΣΗΓ. κ. Α. Παυλοπούλου).
 3. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018 (ΕΙΣΗΓ. κ. E .Kλινάκη – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου).
 4. «Συμπληρωματική καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ώρες του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2018 και εφεξής» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι. Παντελάκης – Γρ. Προσωπικού).
 5. «Έγκριση α) του με αρ. πρωτ. οικ. 23010/30-10-2018 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών & τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για προμήθειες Ηλεκτρομηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καθώς και απευθείας αναθέσεων β) του με αρ. πρωτ. οικ. 23459/05-11-2018 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και γ) του με αρ. πρωτ. οικ. 25204/22-11-2018 3ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και δ) της οριστικής κατακύρωσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση,  στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ. «ΦΩΤΟΡΟΗ», , για την προμήθεια ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΔΙΕΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ)-ΟΜΑΔΑ Ε» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι. Φωκά – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου).
 6. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 255/17-10-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΕΙΣΗΓ. κ. Α. Αντωνοπούλου).
 7. Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (για οφειλές από Οστεοφυλάκια και Οστεοθυρίδες) (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ. Κωστοπούλου – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου).
 8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (γνωστό με την επωνυμία Ρακόπετρα) που βρίσκεται στην Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ΟΤ Γ244,  επί της οδού Αγ.Λουκά 2, στο Ηράκλειο  Αττικής (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε. Χιώτη).
 9. «Επιβολή προστίμου για διαφήμιση άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής» (ΕΙΣΗΓ.  κ. Ε.Βρέττη).
 10. Λήψη απόφασης  για τη χρήση  της επιχορήγησης οικ. έτους 2017 του Συλλόγου Κρητών  για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου εντός του οικ. έτους 2018» (ΕΙΣΗΓ. κ. Α. Mαργιώλη – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 11. «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΙΣΗΓ.  κ. Θ. Μάστορας – Αντ/χος κ. Η. Μοσχονάς).
 12. «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» με Α.Μ. 80ΤΥ/2016» (ΕΙΣΗΓ. κ. X. Παπαλάμπρος – Αντ/χος κ. Η. Μοσχονάς).
 13. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες (Π.Α) (ΕΙΣΗΓ. κ. Θ. Καρκούλια – Αντ/χος κ. Γ. Οικονομίδης).
 14. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες (Ν.Π) (ΕΙΣΗΓ. κ. Θ. Καρκούλια – Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης).
 15. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες (Τ.Σ) (ΕΙΣΗΓ. κ. Θ. Καρκούλια – Αντ/χος κ. Γ. Οικονομίδης).
 16. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες (Κ.Γ) (ΕΙΣΗΓ. κ. Θ. Καρκούλια – Αντ/χος κ. Γ. Οικονομίδης).
 17. «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Αρ.Πρωτ.25232/22-11-2018)» (ΕΙΣΗΓ.κ. A. Mαργιώλη).
 18. «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Αρ.Πρωτ.25159/22-11-2018)» (ΕΙΣΗΓ. κ. κ. Νίξης).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2019
Powered by Wisenet