Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 25 Ιουλίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 25 Ιουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 στις 17:15 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Οικονομικός απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 (Εξ΄αναβολής από το 18ο Δ.Σ. – (εισήγηση: Φ. Ζαρνακούπη – πρόεδρος Β/βάθμιας Θ. Γραμματικός).
 2. Α) Έγκριση ή μη της διενέργειας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών από το Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Πολιτών – Καταναλωτών Ηρακλείου», Β)  Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών, Γ) Χωροθέτηση  αγοράς καταναλωτών. (Εξ αναβολής από το 18ο Δ.Σ. – Εισήγηση: Ε. Τσιβράς – αντ/χος Μ. Ζούρου).
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2018 (εισήγηση; Μ. Καραμπάτσου – αντ/χος Η. Μοσχονάς).
 4. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Π. Μαργαρώνης – αντ/χος Μ. Ζούρου)
 5. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικού ποσού 169,42 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 του πρ/σμού του Δήμου οικ. Έτους 2018 (εισήγηση: Ε. Κλινάκη – αντ/χος Μ. Ζούρου)
 6. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Κατασκευή – συντήρηση δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων» Α.Μ. 47ΤΥ/2017 (εισήγηση: Χ. Παπαλάμπτρος – αντ/χος Η. Μοσχονάς).
 7. Καθορισμός τιμής μονάδας για 1 μ.μ. πρόσοψης και για 1 μ.μ. εξωτερικής διακλάδωσης για τον προσδιορισμό των χρεώσεων για έργα αποχέτευσης (εισήγηση: Χ. Παπαλάμπτρος – αντ/χος Η. Μοσχονάς).
 8. Λήψη απόφασης για απόδοση ποσού 2.158,00 ευρώ και απαλλαγή της υπολόγου Ντουμάνη Ελένης του Αναστασίου (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 9. Επιχορήγηση του Ιερού Καθολικού Ναού Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης χρηματικού ποσού 3.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 0-6731.021 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 2.500,00 ευρώ και διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6736 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την επιχορήγηση του Συλλόγου «Άλλος Τόπος», ο οποίος εδρεύει και δραστηριοποιείται  στον Δήμο (εισήγηση: Α. Μαργιώλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 11. Χορήγηση έκτακτης  οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες (Κ.Δ.) (εισήγηση: Θ. Καρκούλια – αντ/χος Γ. Οικονομίδης).
 12. Έγκριση προγράμματος λειτουργίας Γηπέδου Ποδοσφαίρου Πρ. Λόφου (εισήγηση: Α. Κούρλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 13. Καθορισμός δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης ασκούμενων δικηγόρων, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Αθ. Βασιλόπουλος).
 14. Κατανομή εναπομείναντος ποσού Εντολής Κάλυψης Δαπανών Για Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2018.
 15. «Πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Ηράκλεια 2018 και μουσικής εκδήλωσης για τους μαθητές της πόλης μας» (εισήγηση: Α. Μαργιώλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 16. Α.«Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 49.984,40 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηράκλεια 2018- Η Γυναίκα είναι Τέχνη».
  Β. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.200,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.018 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης –καλωσορίσματος  των μαθητών της πόλης ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
  Γ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.968,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για τα προβλεπόμενα έξοδα για πνευματικά δικαιώματα των ανωτέρω εκδηλώσεων» (εισήγηση: Α. Μαργιώλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 17. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου «Ίωνες Ηρακλείου Αττικής» (εισήγηση: Α. Κούρλη – αντ/χος Δ. Αϊβατζίδου).
 18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο με τίτλο: «Επιχειρησιακή οργάνωση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την Πολιτική Προστασία και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών – Ενημέρωση – Εκπαίδευση ειδικών ομάδων πληθυσμού» και την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 74.400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 35-6142.007 (εισήγηση: Χ. Μπατάλια – αντ/χος Ν. Σπυρόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και  Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [ΕΒΕΑ] για τη δημιουργία σχήματος Δικαιούχου – Συνδικαιούχου το οποίο θα υποβάλλει πρόταση έργου (πράξης) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020), Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», Άξονας Προτεραιότητας 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (εισήγηση: Φ. Ζυγούλης).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet