Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 30 Ιανουαρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 30 Ιανουαρίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στις 17:15 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Tροποποίηση οργανισμού Eσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: κ. Ι. Παντελάκης).
 2. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδων, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας των εν λόγω ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας (Ειρήνης Παυλίδου), (Νικ. Τσακανίκα, Κυριακής Τσακανίκα), (Ελένης Νόβα), (Μαρίας Κούρτη, Ειρήνης Κούρτη), στο Ο.Τ. 445 (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Zoύρου).
 3. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδων, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας των εν λόγω ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελισάβετ Κωμαΐτη-Κέκου και Πολυξένης Γιώτη, στο Ο.Τ. 437β (εισήγηση: αντιδήμαρχος κ. Zoύρου).
 4. Απευθείας εκμίσθωση χώρων στα πλαίσια του άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018, στην ΚΕΑΕΔΗΑ Α.Ε.- ΟΤΑ – (Τεχνοχώρος) (εισήγηση: κ. Ε. Χιώτη).
 5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 19/07-02-2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής»λόγω παραιτήσεων. ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4088/14-12-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Καμπούρη Δέσποινας. β) Η αίτηση παραίτησης της κ. Παπανδρέου Παρασκευής (εισήγηση: κ. Α. Aντωνοπούλου).
 6. «Έγκριση αποδοχής τρόπου χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση του κ. δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018» (Άξονας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ)» (εισήγηση:  κ. Γ. Τακλής – αντ/χος κ. Η. Μοσχονάς).
 7. «Έγκριση α) του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και β) του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση εμπορικού κέντρου νοτίως των γραμμών ΗΣΑΠ (Στ. Καραγιώργη – Μαρ. Αντύπα – Ικάρων – Ωραιοπούλου)» με Α.Μ. 46ΤΥ/2017» (εισήγηση: κ. Γ. Τακλής – αντ/χος κ. Η. Μοσχονάς).
 8. «Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (εισήγηση: κ. Ι. Φωκά).
 9. «Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (εισήγηση: κ. Ι. Φωκά).
 10. «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016» (εισήγηση: κ. Ι. Φωκά).
 11. «Λήψη απόφασης για τον ορισμό προέδρου ΔΕΠ με τον αναπληρωτή του και τον ορισμό εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων με τον αναπληρωτή του» (εισήγηση: κ. Γ. Πιπερίδου – αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 12. Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 1.697,00€ στον Κ.Α. 15-6472.003 προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την συμμετοχή του Δήμου στον «2ο Αττικό αγώνα δρόμου» σε συνδιοργάνωση με το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».
  (εισήγηση: κ. Α. Κούρλη – αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 13. Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.298,40 ευρώ στον Κ.Α. 00-6443.002 με τίτλο «Εθνικές Εορτές» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου (εισήγηση: κ. Σ. Καραβαγγέλη – αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 14. Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.915,80 ευρώ στον Κ.Α. 00-6443.018 με τίτλο «Λοιπές Εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, για τις παραστάσεις των Θεατρικών Ομάδων «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» & «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» (εισήγηση: κ. Σ. Καραβαγγέλη – αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου).
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Αρ. Πρωτ. 1242/17-01-2019) (εισήγηση: κ. Α. Μαργιώλη).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2019
Powered by Wisenet