Συνεδρίαση Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 στις 17:15 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2).

Στην ημερήσοα διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 102/13.05.2015 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. διοργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων (εισήγηση: Α. Καλού).
 2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 72/30.03.2016 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. λειτουργίας πασχαλινής και χριστουγεννιάτικης αγοράς (εισήγηση: Α. Καλού).
 3. Παραχώρηση & οριοθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων στην οδό Πρασ. Λόφου (εισήγηση: Ι. Γουλής – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 4. «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου» (εισήγηση: Φ. Ζυγούλης).
 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2018 (εισήγηση: Μ. Καραμπάτσου – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 6. Άρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων σε συμμόρφωση προς τις αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισήγηση: Α. Παπαθανασίου – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς). Εξέταση της δυνατότητας απευθείας αγοράς των οικοπεδικών εκτάσεων φερόμενης ιδιοκτησίας: Αντωνίου-Αναργύρου Μακρυωνίτη, Ισιδώρου Μακρυωνίτη, Ελισσάβετ συζ. Κοσμά Μπαλή-Μακρυωνίτη, Ελισσάβετ Κωμαϊτη-Κέκου, Πολυξένης Γώτη, Ειρήνης Καραπαυλίδου, Σοφίας Καραπαυλίδου, Ειρήνης Παυλίδου, Αλεξάνδρας Μπακάλου, Νικ. Τσακανίκα, Κυριακής Τσακανίκα, Παντελή Σερετίδη, Καλλιόπης Αχλάτη, Ελένης Νόβα, Μιχαήλ Ασημακόπουλου, Αδαμαντίας Χρυσοπούλου, Μαργαρίτας, Ασημακοπούλου, Παντελή-Μιχαήλ Ασημακόπουλου, Κωνσταντίνου Φραγκούλη, Μαρίας Κούρτη, Ειρήνης Κούρτη, Κωνσταντίνου Νιάρχου, Γεωργίου Νιάρχου», Γεωργίου Παπάζογλου.
 7. Λήψη απόφασης για εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη σύναψης Δανείου για την υλοποίηση της 41TY/2017 μελέτης με τίτλο «Συνολική παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» της Τεχνικής Υπηρεσίας (εισήγηση: αντιδήμαρχος M. Zούρου).
 8. Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Επιστρώσεις οδών οδικού δικτύου του Δήμου» με ΑΜ 28ΤΥ/2017, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000.000,00 ευρώ (εισήγηση: Γ. Τακλής – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 9. «Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση  των Πολιτιστικών Συλλόγων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται  στον Δήμο» (εισήγηση: A. Mαργιώλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 12.500,00 ευρώ και διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6736 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων, που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στον Δήμο (εισήγηση: A. Mαργιώλη – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 11. Επικαιροποίηση της 227/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την προμήθεια λεωφορείων, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 ευρώ» (εισήγηση: I. Φωκά).
 12. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας, του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 13. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής». (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).
 14. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Δ. Κωστοπούλου – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 15. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου (εισήγηση: Δ. Κωστοπούλου – αντιδήμαρχος Δ. Αϊβατζίδου).
 16. Έγκριση δαπάνης για την παράταση της σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων διέλευσης απορριμματοφόρων κ.λπ. οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό» (εισήγηση: Μ. Καπετανάκης – αντιδήμαρχος Ν. Σπυρόπουλος).
 17. «Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: Διάσκεψη Δημάρχων και Εκπροσώπων Πόλεων μελών του Δικτύου «Η σημασία του Προφίλ Υγείας του ΠΟΥ για μια σύγχρονη πόλη», στις  22/2/18, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης» (εισήγηση: Α. Πλάκα – αντιδήμαρχος Γ. Οικονομίδης).
 18. Έγκριση του με αριθμό 2/27-12-2017 Πρακτικού, Συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (εισήγηση: Ε. Χιώτη – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 19. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Κατασκευή – Συντήρησης δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων» Α.Μ. 17ΤΥ/2016 (εισήγηση: Χ. Παπαλάμπρος – αντιδήμαρχος Η. Μοσχονάς).
 20. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών, Κ.Χ. και πλατειών του Δήμου, (άρθρο 8 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Νόμου 4071/2012)» (εισήγηση: Μ. Καραμπάτσου).
 21. Συγκρότηση Επιτροπών  παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισήγηση: I. Φωκά).
 22. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισήγηση: I. Φωκά).
 23. Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισήγηση: I. Φωκά).
 24. Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 « περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα » (Υπόθεση της Διαμαντή Φωτεινής) (εισήγηση: Ε. Χιώτη – αντιδήμαρχος Μ. Ζούρου).
 25. Καθορισμός ανωτάτου ορίου κάλυψης δαπανών κηδείας αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων, δέσμευση και έγκριση διάθεσης των σχετικών πιστώσεων (εισήγηση: Α. Αντωνοπούλου).

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet