Σε πρόσληψη 30 εργαζομένων προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Σε πρόσληψη 30 εργαζομένων προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς

Στη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου προχωρεί ο Δήμος Κηφισιάς για την κάλυψη αναγκών του στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν τριάντα (30) άτοµα µε ειδικότητες όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και για χρονικό διάστηµα από την έναρξη της σύµβασης έως 31/7/2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται.
  3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση).

Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet