Αξιοζήλευτα τα οικονομικά του Δήμου Κηφισιάς
Πολιτική

Αξιοζήλευτα τα οικονομικά του Δήμου Κηφισιάς

Ο ταμειακός απολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Κηφισιάς για το οικονομικό έτος 2013 ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος (25 υπέρ και 4 «παρών» από τους Γεώργιο Σκορδίλη, Ιωάννη Τσαγκάρη, Παναγιώτη Κανακάκη και Ιωάννη Καπάτσο για το πρώτο θέμα και 26 υπέρ και 4 «παρών», από τους ίδιους δημοτικούς συμβούλους, στο δεύτερο).

Με βάση την ενημέρωση προς το Σώμα, τόσο από τη διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Δαλιέτου για τον ταμειακό απολογισμό, όσο και από τον κ. Καραγιλάνη, εκ μέρους της εταιρείας ορκωτών λογιστών, για τις οικονομικές καταστάσεις, αυτό που προέκυψε είναι ότι ο Δήμος Κηφισιάς βρίσκεται σε αξιοζήλευτο οικονομικό επίπεδο, εν αντιθέσει με τους περισσότερους Δήμους των Βορείων Προαστίων και, άρα, η διοίκηση του δημάρχου Γιώργου Θωμάκου ξεκινά από μία καλή βάση.

Τα βασικότερα στοιχεία του ταμειακού απολογισμού

Η κ. Μ. Γαλιάτου ξεκίνησε την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τις υποχρεώσεις του Δήμου προς τρίτους, οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά και από τα 11,826 εκατ. ευρώ στις 31/12/2012 υποχώρησαν στα 2,070 εκατ. ευρώ στις 31/12/2013 και ακόμη περισσότερο, στα 1,717 εκατ. ευρώ στις 31/8/2014, εκ των οποίων οι ληξιπρόθεσμες ανέρχονταν σε μόλις 328.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, στη διάρκεια του 2013 αποπληρώθηκαν παλαιότερες οφειλές για τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012, χωρίς να δημιουργηθούν νέες οφειλές.

Βέβαια, στη συγκεκριμένη αποπληρωμή υποχρεώσεων συνέβαλε και η κρατική επιχορήγηση, ύψους περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, η οποία ωστόσο δεν απορροφήθηκε εξολοκλήρου, αφού στο σύνολο των ύψους 11,826 εκατ. ευρώ αποπληρωμών τα περίπου 7 εκατ. ευρώ προήλθαν από ίδιους πόρους του Δήμου και τα υπόλοιπα από τμήμα της επιχορήγησης.

Οικονομικός απολογισμός Δήμου Κηφισιάς

Ένα άλλο στοιχείο που παρέθεσε η διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών και το οποίο -όπως τόνισε- αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο νομιμότητας στον Δήμο σε ό,τι αφορά τη συνολική οικονομική διαχείριση ήταν ότι από τα 4.000 χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδόθηκαν, ελέγχθησαν αρμοδίως τα 800, εκ των οποίων εντοπίστηκαν προβλήματα μόλις στα 5, τα οποία και υποβλήθηκαν εκ νέου, λαμβάνοντας την τελική έγκριση. Επίσης, θετική είναι και η έκθεση ελέγχου που πραγματοποίησε στη συνολική οικονομική λειτουργία του Δήμου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία του ταμειακού απολογισμού αναφέρονται ενδεικτικά η βελτίωση της εισπραξιμότητας, το υψηλό ποσοστό (67%) των ιδίων εσόδων στο σύνολο εσόδων του Δήμου (32,076 εκατ. ευρώ σε σύνολο 47,901 εκατ. ευρώ), η ελαφρά μείωση των εξόδων μισθοδοσίας στα περίπου 17 εκατ. ευρώ (34% των συνολικών εξόδων) και το γεγονός ότι ο Δήμος μπορούσε να εξυπηρετεί άνετα τα έξοδα χρήσης του, τα οποία ανέρχονταν στις 31/12/2013 στα 31,387 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημαντική «ανάσα» προκύπτει για τον Δήμο από τη ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεών του, καθώς μέσω της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής, θα απολαύσει μικρότερες επιβαρύνσεις για τα έτη 2013, 2014 και 2015, καθώς τα συγκεκριμένα έτη θα κληθεί να καταβάλλει μόνο τους τόκους των δανείων του.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραγιλάνης αναφέρθηκε αναλυτικά στη μέθοδο της λογιστικής αποτύπωσης των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, δικαιολόγησε τις όποιες «μικρές» διαφορές εμφανίζουν σε σχέση με τον ταμειακό απολογισμό, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι πιο κοντά στην οικονομική πραγματικότητα του Δήμου, καθώς ενσωματώνουν την πλήρη οικονομική εικόνα του.

Ανάμεσα στα στοιχεία που παρέθεσε ήταν, μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη επιβάρυνση που θα πρέπει να αναμένει στο μέλλον ο Δήμος για τη συντήρηση των παγίων στοιχείων του, το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, αλλά και οι υψηλές προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν (8 εκατ. ευρώ), οι οποίες και πρόκειται να μειωθούν στο μισό, με το υπολειπόμενο ποσό να μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια του Δήμου, κάτι που θα αποτυπωθεί στα οικονομικά στοιχεία του 2014.

Τέλος, επέστησε την προσοχή στο γενικότερο θέμα της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας του, λόγω της αυστηρότητας των εξωτερικών ελέγχων από το Ελεκτικό Συνέδριο.

Ερωτήσεις – τοποθετησεις δημοτικών συμβούλων

Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ο κ. Παναγιώτης Κανακάκης, αφού επεσήμανε ότι τα παρουσιαζόμενα οικονομικά στοιχεία θα έπρεπε να έχουν δοθεί έγκαιρα στους δημοτικούς συμβούλους για να προετοιμαστούν καταλλήλως (κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο πρόεδρος του Σώματος) εστίασε τις παρατηρήσεις-ερωτήσεις του στα ανείσπρακτα τέλη, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, στη μελλοντική επιβάρυνση των δημοτών από την επιμήκυνση των δανείων και στη μείωση των δαπανών μισθοδοσίας (όπως απαντήθηκε από τη διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών οι τελευταίες προήλθαν από αποχωρήσεις-μετατάξεις προσωπικού και από την παύση μισθοδοσίας των δημοτικών αστυνομικών και σχολικών φυλάκων). Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Π. Κανακάκης εξέφρασε την ανησυχία του ότι τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου «μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεαστούν αρνητικά από την κεντρική διοίκηση, για παράδειγμα μέσω της περικοπής πόρων», με αποτέλεσμα να βρεθεί «απολογούμενος» στα διάφορα ελεγκτικά όργανα.

Αντίστοιχο ερώτημα για τις μελλοντικές συνέπειες της ρύθμισης των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου υπέβαλε και ο δημοτικός σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ Ιωάννης Καπάτσος, ο οποίος ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις για το είδος και ύψος του επιτοκίου και την τελική επιβάρυνση, θέματα για τα οποία η κ. Μ. Δαλιέτου δεσμεύτηκε ότι θα φέρει τα σχετικά στοιχεία σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος.

Από την πλευρά τους, οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Βάρσος και Στάθης Κύρλος εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την πολύ καλή δουλειά και συνεργασία τόσο της διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, όσο και του ορκωτού ελεγκτή, με τον πρώην αρμόδιο αντιδήμαρχο Στ. Κύρλο να δηλώνει πρόσθετα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το χρηματικό υπόλοιπο που είχε ο Δήμος στις 31/8/2014 ανερχόταν στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Από πλευράς μείζονος τον λόγο έλαβε και η κ. Άννα Κορογιαννάκη, η οποία τόνισε με έμφαση ότι τα παρουσιαζόμενα θετικά οικονομικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν σε ένα ακραία δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, όπου οι κρατικοί πόροι προς τον Δήμο μειώθηκαν έως και 60%. Επίσης, αναφερόμενη στην κρατική επιχορήγηση που δόθηκε στον Δήμο Κηφισιάς (όπως και σε όλους τους δήμους της χώρας) για την αποπληρωμή παλαιότερων οικονομικών οφειλών, τόνισε ότι αυτή δεν αποτελούσε «χάρισμα», αλλά ήταν χρήματα που οφείλονταν από το κράτος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις περασμένες χρονιές και τελικώς αποδόθηκαν μετά από ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν στην κεντρική διοίκηση.

Τέλος, κ. Μ. Δαλιέτου όταν, με αφορμή ερώτηση του αντιδημάρχου Ευάγγελου Αυλήτη για το τι θα είχε συμβεί εάν δεν είχε ληφθεί η εν λόγω επιχορήγηση, απάντησε ότι θα υπήρχε αντίστοιχη μείωση άλλων δαπανών, προκειμένου και πάλι να αποπληρωθεί μεγάλο μέρος των παλαιών οφειλών.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet