Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο (9 & 10/4)
Πολιτική

Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο (9 & 10/4)

Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Απριλίου και την Πέμπτη 10 Απριλίου στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο, επί των οδών Διονύσου και Μυρσίνης.

Στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης 4 Απριλίου θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

 1. Λήψη απόφασης επί της 35/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οδού Ορτανσίας στο Ο.Τ. 18 (Διάταγμα ρυμοτομίας 18-6-1959/ΦΕΚ 142 Α/13-7-1959 άρθρο 28 του Ν. 1337/1983/ΦΕΚ 33 Α) για τον χαρακτηρισμό αυτής ως πεζόδρομο και αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών, οι οποίες αφορούν περιτοιχίσεις στις ιδιοκτησίες με πρόσωπο επ’ αυτής και εντός αυτής, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14/1989 πράξη προσκυρώσεως τμημάτων της οδού αυτής.
 2. Λήψη απόφασης επί της 36/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 701 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθμ. 13351/2004, 1725/2005 και 5439/2006 αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – εκδίκαση ενστάσεων.
 3. Λήψη απόφασης επί της 30/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την εγκατάσταση πλαστικών εμποδίων για την αποφυγή παράνομης στάθμευσης έναντι του ποδηλατοδρόμου στη Β. Ηπείρου 49 στη Ν. Ερυθραία.
 4. Λήψη απόφασης επί της 23/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την λήψη μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της στάθμευσης επί της οδού Μάνης, έναντι του αρ. 26, στην Κηφισιά.
 5. Λήψη απόφασης επί της 20/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στην περιοχή Αδαμών.
 6. Λήψη απόφασης επί της 94/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς συμπληρωματικών μέτρων, για την αποτροπή στάθμευσης επί της οδού Τατοΐου στην Κηφισιά, στη συμβολή της με την οδό Παναγή Τσαλδάρη.
 7. Λήψη απόφασης επί της 114/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας, για την έγκριση θέσεων και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.
 8. Λήψη απόφασης επί της 118/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας, στη συμβολή των οδών Κεφαλληνίας & Θάσου στη Νέα Ερυθραία.
 9. Λήψη απόφασης επί της 119/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας, στη διασταύρωση των οδών Μ. Ασίας & Κ. Βάρναλη, στη Νέα Ερυθραία.
 10. Λήψη απόφασης επί της 33/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την συμπλήρωση της 54/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το μέρος χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (κουλούρια) επί της Πλατείας Πλατάνου – έξωθεν Άλσους, με την προσθήκη ειδών (γλυκού, παγωτού, νερού, αναψυκτικών).
 11. Λήψη απόφασης για ονομασίες – μετονομασίες οδών και Πλατειών του Δήμου Κηφισιάς.
 12. Λήψη απόφασης επί της 164/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρίας “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης”, να παραστεί ενώπιον του ΙΑ’ Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 13. Λήψη απόφασης επί της 205/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση δαπάνης επιχορήγησης, την ψήφιση – διάθεση πίστωσης και την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (άρθρο 172 του Ν.3463 / 2006 ), για το βοήθημα του Πάσχα 2014 ( παρ. 2β, άρθρο 37 του Ν. 3801 / 09 ).
 14. Λήψη απόφασης για α) την αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Οργάνωσης Παρόδιων Θέσεων Στάθμευσης του Δήμου Κηφισιάς» προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, β) την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και του συμφώνου αποδοχής όρων χρηματοδότησης, και γ) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων χρηματοδότησης και όλων των αναγκαίων των σχετικών εγγράφων.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης ανοικτού γηπέδου BEACH VOLLEY από το Δήμο Κηφισιάς στο Σωματείο «Αθλητικό Σωματείο ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΠΙΤΣ ΑΚΤΙΒΙΤΙΣ».
 16. Επικαιροποίηση της 286/2000 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την τροποποίηση του πλάτους πρασιάς επί της Λ. Κηφισίας στα Ο.Τ. 344-348-349 και επαναφορά του, στα 3,5μ. από 10,00μ. που ισχύει σήμερα.
 17. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κηφισιάς για την κατάργηση τμήματος της οδού Ταϋγέτου μεταξύ των Ο.Τ. 26 και 27.
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής χρήσεως «εστιατόριο», σε ισόγειο κατάστημα, του κτιρίου επί της οδού Λεβίδου αρ. 8-10, στο O.T. 75, Κηφισιά.
 19. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεων «εμπορικό κατάστημα» (επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων – πρατήριο ετοίμων φαγητών), «αναψυκτήριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος και μπαρ) και «εστιατόριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος), επί της οδού Δροσίνη 5 στο Ο.Τ. 41, Κηφισιά.
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως «αναψυκτήριο» (καφετέρια)», επί της οδού Δροσίνη 5 στο Ο.Τ. 41, Κηφισιά.
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεων «εμπορικό κατάστημα» (παντοπωλείο – πρατήριο άρτου) και «αναψυκτήριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης, παραγωγής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος) , επί της οδού Χελιδονούς 71 στο Ο.Τ. 845, Κηφισιά.
 22. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως «εστιατόριο – αναψυκτήριο», επί της οδού Ζηρίνη 2, Κηφισιά.
 23. Λήψη απόφασης για την έγκριση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Αγ. Δημητρίου & Αγ. Θεοδώρων 4, Κηφισιά.
 24. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως «αναψυκτήριο», επί της οδού Φραγκοπούλου 53 στο Ο.Τ. 627, Κηφισιά.
 25. Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου για παράνομα διαφημιστικά μέσα (ρακέτες, μπαριέρες, PISA κ.τ.λ.) στον ευρύτερο Δήμο Κηφισιάς.
 26. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών/ παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).
 27. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).
 28. Λήψη απόφασης, για την αποδοχή πίστωσης και κατανομή 3ης εντολής ΣΑΤΑ/2014 στους Δήμους, για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 29. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης οδών ομάδας 1/2009».
 30. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη σε οικόπεδο του Δήμου Κηφισιάς στη διασταύρωση των οδών Γ. Λύρα και Φραγκοπούλου».
 31. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ».
 32. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της θεωρημένης μελέτης οριοθέτησης τμήματος κλάδου ρέματος Σαπφούς στο O.T. 737 του Δήμου Κηφισιάς.
 33. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη πράξης αναλογισμού επί της Λ. Κηφισίας (τμήμα από Σαρανταπόρου έως Χαρ. Τρικούπη) στον Δήμο Κηφισιάς».
 34. Λήψη απόφασης για τη 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ».
 35. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών οφειλετών εγγεγραμμένων σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους (περ. δ παρ. 1 αρθρ. 174 Ν.3463/2006).
 36. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών των Κυπραίου Νικολάου και Κυπραίου Ασημίνα και επαναβεβαίωση χρεών στους νόμιμους κληρονόμους.
 37. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης ποσού εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (953,38 ευρώ) και επαναβεβαίωση του ποσού, σε νέο ιδιοκτήτη.
 38. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεωστών και ποσών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ οικονομικών ετών 2001, 2003, 2007, 2009 και 2014.
 39. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαιρέτων από χρηματικούς καταλόγους λόγω τακτοποίησης ή εμπρόθεσμης εξόφλησης οφειλής.
 40. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού από παράβολο έκδοσης άδειας μουσικών οργάνων στ΄ όνομα «ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΕΚΜ/ΣΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΕΠΕ».
 41. Λήψη απόφασης για την διαγραφή α) κλήσης παράβασης ΚΟΚ λόγω διπλής εγγραφής και β) προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ στ΄ όνομα της κας Δούλη Ευαγγελίας, για τα οικ. έτη 2005 και 2009.
 42. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ από το ΦΗΧ για Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (βάση της με αρ. 351/2013 προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. η οποία δεν εκτελέστηκε).
 43. Λήψη απόφασης για την διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση αυτών.
 44. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της αίτησης της Αθηνάς Γιογιάκα – Κουφαλη (χρονικής διάρκειας 280 ωρών) σπουδάστριας του τμήματος Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΑΣΠΕΤΕ) για πρακτική άσκηση εθελοντικά χωρίς αμοιβή.

Ως μοναδικό θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης 10 Απριλίου έχει ανακοινωθεί το εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί της 34/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην τροποποίηση της υπ΄ αρ. 102/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητα Ζωής που αφορά έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην περιοχή του Δήμου Κηφισιάς, πέριξ των οδών Ελ. Βενιζέλου – Χ. Τρικούπη – Κοκκιναρά – Ηροδότου – Πόντου – Παπαφλέσσα» – Αξιολόγηση εφαρμογής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων/ Τελική πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet