Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 19 Ιουλίου
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 19 Ιουλίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.
 2. Υποβολή Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (παρ.9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 & την υπ΄ αριθμ. 40038/2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.).
 3. Υπογραφή σύμβασης περί διάθεσης ελαστικών του Δήμου Κηφισιάς για ανακύκλωση.
 4. Επί της 54/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη «Διαμόρφωση πεζοδρομίου στην οδό Σπανουδάκη στην Κηφισιά».
 5. Επί της 68/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων εκτός των επιβατικών στην οδό Ιθάκης στην Κηφισιά».
 6. Σύσταση και λειτουργία του νέου Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Βίλα Μιχλ», ένταξη αυτού στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας Προσχολικής Αγωγής αυτής, βάσει του ΟΕΥ του Δήμου Κηφισιάς.
 7. Έγκριση δαπάνης ύψους 496,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6431.01 με τίτλο «Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε οργάνωση διαγωνισμού για την προβολή αυτού»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στον διαγωνισμό Best City Awards 2017.
 8. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς οικονομικού έτους 2017.
 9. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα».
 10. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς».
 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή της γέφυρας στην Άνω Κηφισιά επί της 25ης Μαρτίου και κατασκευή αγωγού ομβρίων στη συμβολή της με την οδό Καυκάσου» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων: «Ούλεν», Ο.Τ. 841-842.
 13. Έγκριση δαπάνης ύψους 6.000 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6433  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017, «Βράβευση των τριών πρώτων  επιχειρηματικών σχημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης  της νεανικής επιχειρηματικότητας».
 14. Επιστροφή ποσού 80,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 15. Διαγραφή ή μη ποσού 4.071,43 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 16. Διαγραφή ή μη ποσού 4.071,43 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet