Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση περί αλλαγής σήματος του Δήμου Κηφισιάς.
 2. Λήψη απόφασης για την  πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως 31/8/2018 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».
 3. Αποδοχή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.
 4. Έγκριση δαπάνης ύψους 539,40 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6691 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.000,00 ευρώ για το έτος 2017.
 5. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.600,00 ευρώ με ΦΠΑ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04  με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,  για την παράθεση γεύματος του Ιερού Κλήρου.
 6. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος ακινήτου εντός του «Κοιμητηρίου Ν. Ερυθραίας» που εκμισθώνει ο Δήμος.
 7. Λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων –  ν. 4479/2017 (Α΄ 94) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις».
 8. Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Καμβύση Μαρίας συζ. Γεωργίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέα δικαιούχο.
 9. Έγκριση παραχώρησης του χώρου διαδοχικής ταφής πρώην Τσιρικολιά Γεωργίου του Αθανασίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς σε νέα δικαιούχο.
 10. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου οδού Αιγίνης».
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς».
 12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2015».
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2015».
 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του Ζηρίνειου Σταδίου Κηφισιάς» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 15. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων με τίτλους: α) «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2017», Προϋπολογισμού  800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 20.7335.01, β) «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας διέλευσης πεζών στο ρέμα Σαπφούς στην περιοχή της Άνω Κηφισιάς» Προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7326.01 και «Κατασκευή και κρέμαση αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων στη μεταλλική γέφυρα στο ρέμα Σαπφούς» Προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 25.7312.09, γ) «Επισκευή λακκούβων 2017», Προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7333.16, δ) «Ανύψωση φρεατίων 2017», Προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7312.03, ε) «Διαγραμμίσεις οδών 2017» Προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 30.7333.08, στ) «Επισκευή, συντήρηση και διαμόρφωση διαδρομών, χώρων και εγκαταστάσεων Δημοτικών Κοιμητηρίων»  Προϋπολογισμού  63.992,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α 45.7336.01.
 16. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς».
 17. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα».
 18. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
 19. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς, με το ποσό των 100.000,00 ευρώ από το ΦΗΧ, για τις ανάγκες των σχολείων.
 20. Κατανομή επιχορήγησης γ΄ δόσης 2017, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής  Επιτροπής.
 21. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 11.312,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2017, για την κάλυψη του προγράμματος σχολικού τροχονόμου 2017.
 22. Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
 23. Παραχώρηση Σχολικού Χώρου Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων «Δ. Βικέλας» του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς σε Αθλητικούς Συλλόγους.
 24. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.
 25. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
 26. Έγκριση για υπαγωγή στο Ν. 4483/17 της αιτούσας για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 150.001 ευρώ και άνω.
 27. Μερική διαγραφή ποσού από βεβαιωμένη οφειλή κατά 446,80 ευρώ, λόγω οίκοθεν είσπραξης.
 28. Διαγραφή οφειλής ποσού 57,20 ευρώ ως μη οφειλόμενο.
 29. Διαγραφή οφειλής ποσού 172,13 ευρώ ως μη οφειλόμενο.
 30. Διαγραφή ποσού 132,04 ευρώ από χρηματικούς καταλόγους εισφοράς σε γη και σε χρήμα, καθώς και των προαυξήσεών τους.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet