Συνεδρίαση Δ.Σ. Κηφισιάς στις 8/10
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δ.Σ. Κηφισιάς στις 8/10

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο του Δήμου.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

 • A. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Β. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως (διάρκεια συζήτησης: μία ώρα).
 • Γ. Έκτακτα θέματα.
 • Δ. Τακτικά θέματα.
 1. Λήψη απόφασης επί της 555/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό και αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2015.
 2. Λήψη απόφασης επί της 553/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό Τελών Διαφήμισης για το έτος 2015 στον Δήμο Κηφισιάς.
 3. Λήψη απόφασης επί της 552/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό Τελών – Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για το έτος 2015 στον Δήμο Κηφισιάς.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
 5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 2.091,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.01 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος 2014.
 6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή συνολικού ποσού χιλίων εκατό τριάντα οκτώ ευρώ (1.138,00 ευρώ) από χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης επιστροφής καταβληθέντος χρηματικού ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 ευρώ).
 8. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή προσαυξήσεων ποσού πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (552,60 ευρώ) από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ.
 9. Λήψη απόφασης για την επιστροφή εγγυητικής επιστολής λόγω περάτωσης οικοδομικών εργασιών.
 10. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή (λειτουργία) χρήσεως «αναψυκτήριο», επί της οδού Λ. Κηφισιάς 236, στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
 11. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Λογοθετίδη Θεοφάνη για τη λειτουργία αρτοποιείου στο ισόγειο κατάστημα του κτηρίου επί της οδού Διονύσου 68 στο Ο.Τ. 215α.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την περίοδο 2014-2015.
 13. Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ).
 14. Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΠ.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων λόγω φθοράς υλικών στις οδούς Ολύμπου, Κύπρου και Αναβρύτων στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς».
 16. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων ενδιαφερομένων για εθελοντική εργασία στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
 17. Λήψη απόφασης επί της 550/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης», να παραστεί ενώπιον του ΙΑ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
 18. Λήψη απόφασης επί της 396/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Δεμερτζή για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 19. Λήψη απόφασης επί της 407/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στους δικηγόρους Ευάγγελο και Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη για να παραστούν ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
 20. Λήψη απόφασης επί της 510/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Φανού για να συντάξει, καταθέσει έγκληση καθώς και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.
 21. Λήψη απόφασης επί της 520/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου κ. Λάμπου Δήμητρας για να παραστεί ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής για την επιστροφή χρημάτων που κατέβαλλε ο Δήμος ως μετοχικό κεφάλαιο στην ΑΜΝΕΠ Α.Ε.
 22. Λήψη απόφασης επί της 575/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Νικολάου να παραστεί ενώπιον του Δ΄ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
 23. Λήψη απόφασης επί της 437/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής στους Δικηγόρους κ.κ. Δεμερτζή, Παπαρηγόπουλο και Σαφού, για τον χειρισμό στην υπόθεση του Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που αφορά σε κοινόχρηστους και κοινωφελούς χώρους.
 24. Λήψη απόφασης επί της 40/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τοποθέτηση οριοδεικτών στη συμβολή των οδών Δρόσου και Τατοΐου στην Κηφισιά.
 25. Λήψη απόφασης επί της 79/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης για: α) την μετατροπή της οδού Έρσης στην Εκάλη σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης και β) την απαγόρευση στάθμευσης έναντι εισόδου – εξόδου γκαράζ στην οδό Αλκαίου στην Εκάλη.
 26. Λήψη απόφασης επί της 74/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην αμφιδρόμηση της οδού Αφροδίτης σ΄ όλο το μήκος της και της οδού Σπανουδάκη, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Αγράμπελης στην Κηφισιά.
 27. Λήψη απόφασης επί της 41/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την αντιδρόμηση της οδού Επτανήσου στην Κηφισιά, από την Αγ. Παντελεήμονος έως την οδό Χειμάρας.
 28. Λήψη απόφασης επί της 42/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την μετατροπή της οδού Σεμέλης σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.
 29. Λήψη απόφασης επί της 52/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 22/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς τη συμπληρωματική κυκλοφοριακή ρύθμιση στον πεζόδρομο της οδού Ελύτη.
 30. Λήψη απόφασης επί της 43/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Θράκης 12 στην Κηφισιά.
 31. Λήψη απόφασης επί της 39/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αποκλειστικά για τα οχήματα στον Παιδικό Σταθμό επί της οδού Δηληγιάννη 2 στην Κηφισιά.
 32. Λήψη απόφασης επί της 55/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά για τα οχήματα με πρόσβαση στον Παιδικό Σταθμό «Tender Age» επί της οδού Κρήτης 20 και στο Νηπιαγωγείο «Τρυφερή ηλικία» επί της οδού Σπάρτης 26 στην Κηφισιά.
 33. Λήψη απόφασης επί της 56/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης στην Ψυχιατρική κλινική «ΓΑΛΗΝΗ» στην οδό Χαρ. Τρικούπη 161 στην Κηφισιά.
 34. Λήψη απόφασης επί της 59/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έναντι φαρμακείου, που στεγάζεται επί της οδού Λεβίδου 5 στην Κηφισιά.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet