Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 23/9
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 23/9

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης, Κηφισιά).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 5ης Τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος 2015.
 2. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κηφισιάς.
 3. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Κηφισιάς.
 4. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ για την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2015 (κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ.: 20484/25-08-2015 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών).
 5. Έγκριση δαπάνης ύψους  610,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
 6. Έγκριση δαπάνης ύψους 840,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει προϋπολογισθεί  στο ύψος των 15.000,00 ευρώ για το έτος 2015.
 7. Επί της αναγκαιότητας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου και των ΚΑΠΗ (μόνο για είδη παντοπωλείου), δαπάνη ύψους 103.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, που θα εκτελεσθεί σε βάρος των K.Α. α) 15.6481.08 «προμήθεια ειδών κρεοπωλείου», β) 15.6481.14 «προμήθεια ειδών παντοπωλείου», γ) 15.6481.10 «προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου», δ) 15.6481.11 «προμήθεια κατεψυγμένων ειδών τροφίμων», ε) 15.6481.16 «προμήθεια ειδών αρτοποιείου ζαχαροπλαστείου», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2015.
 8. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα».
 9. Επιστροφή Δημοτικών Τελών από λογαριασμό ρεύματος στην περίπτωση μη διακοπής της ηλεκτροδότησης.
 10. Διαγραφή χρεών από τους 351/15 και 834/15 χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οικογενειακών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Κηφισιάς.
 11. Επιστροφή τελών οικογενειακού τάφου, ποσού 80 ευρώ από τον 734/2014 χρηματικό κατάλογο.
 12. Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ ποσού 38,05 ευρώ από τον 799/2015 χρηματικό κατάλογο.
 13. Επιστροφή ποσού  2.877,30 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Οχημάτων του Δήμου Κηφισιάς.
 15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευές Δικτύου Ύδρευσης».
 16. Επί της 99/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην τροποποίηση των όρων δόμησης – συντελεστή δόμησης, κάλυψης, ύψους – ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 1037 «χώρος σχολείου» στην περιοχή «Αδάμες  – Γράμμος – Φοίνιξ» της 13ης Π.Ε. της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς».
 17. Επί της 27/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στους παιδικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.
 18. Επί της 80/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην επιλογή σημείων τοποθέτησης δέκα (10) ποτίστρων στο Δήμο Κηφισιάς.
 19. Επί της 81/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξαίρεση απαγόρευσης εισόδου των φορτηγών και απορριμματοφόρων του Δήμου Κηφισιάς, σε όλους τους δρόμους του τοπικού οδικού δικτύου.
 20. Επί της 82/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση κινητών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, έμπροσθεν φαρμακείου επί της οδού Αργυροπούλου 9, στην Κηφισιά.
 21. Επί της 83/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση προβολικού καθρέπτη επί της οδού Δεξαμενής έναντι της συμβολής της με την πάροδο Δεξαμενής στην Πολιτεία.
 22. Επί της 84/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της στάθμευσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη, έναντι του αρ.11, στην Κηφισιά.
 23. Επί της 85/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της στάσης και της στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους, στην Κηφισιά.
 24. Επί της 86/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την απαγόρευση εισόδου φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην πάροδο Χελιδονούς, στην Κηφισιά.
 25. Επί της 87/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση εμποδίων σχήματος Π, επί του πεζοδρομίου της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 321, στην Κηφισιά, έμπροσθεν του Μπενάκειου Παιδικού Ιδρύματος Κηφισιάς.
 26. Επί της 91/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων σχήματος Π στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πόντου 45, στη Νέα Ερυθραία.
 27. Επί της 93/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την οριοθέτηση εισόδου χώρου στάθμευσης επί της οδού Οδ. Ανδρούτσου 49, στη Νέα Ερυθραία.
 28. Επί της 94/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την οριοθέτηση εισόδου χώρου στάθμευσης επί της οδού Οδ. Ανδρούτσου 53 στη Νέα Ερυθραία.
 29. Επί της 95/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την οριοθέτηση εισόδου πάρκινγκ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 24, στη Νέα Ερυθραία.
 30. Επί της 96/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ρίτσου, στη Νέα Ερυθραία.
 31. Επί της 97/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την οριοθέτηση διόδου πρόσβασης οχημάτων ανάγκης, στο συγκρότημα κατοικιών επί της οδού Καστρίτσας 67-69, στη Νέα Ερυθραία.
 32. Επί της 104/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση εμποδίων σχήματος Π επί του πεζοδρομίου της οδού Πύλου αρ. 8, στο Ο.Τ. 488, στην Κηφισιά.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet