Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 26/11
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 26/11

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

A. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Β. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως (διάρκεια συζήτησης: μία ώρα).
Γ. Έκτακτα θέματα.
Δ. Τακτικά θέματα.

 1. Ορισμός τριμελούς εκπροσώπησης Δήμου Κηφισιάς στη συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των πλευρικών διοδίων.
 2. Έκδοση ψηφίσματος για την απομάκρυνση της Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFON, επί της οδού Περγάμου και Σκουφά στη Νέα Ερυθραία.
 3. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρ. 202 του Ν. 3463/2006.
 4. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
 5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 393/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
 6. Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, για το έτος 2014.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» έτους 2014.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» έτους 2014.
 9. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας».
 10. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα».
 11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κηφισιάς στον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ).
 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για καταχώρηση πληρωμών από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ηλεκτρονικά) στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 280,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Κηφισιάς για το έργο: «Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς» συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής ενενήντα ευρώ (90 ευρώ) από παράβολο για άδεια διαμονής αλλοδαπού.
 16. Λήψη απόφασης για την διαδικασία παραχώρησης τάφου διαδοχικής ταφής.
 17. Λήψη απόφασης επί της 633/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρίας «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στον δικηγόρο Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη.
 18. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση παγοδρομίου εντός του πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου» στη Νέα Ερυθραία από 10/12/2014 – 10/03/2015.
 19. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια της μελέτης “Αναθεώρηση και Επέκταση ΓΠΣ Δήμου Νέας Ερυθραίας”».
 20. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Εφαρμογής σήμανσης για τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις α) πέριξ της οδού Ρόδων στην Εκάλη και β) πέριξ της οδού Παλαιολόγου στη Νέα Ερυθραία και 2. “Μελέτη βελτίωσης της ισόπεδης διασταύρωσης των οδών Δαγκλή & Κρήτης στην Κηφισιά”».
 21. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη διαμόρφωσης του ισόπεδου κόμβου των οδών Νούφαρων & Τίμιου Σταυρού στην περιοχή “Πανόραμα” της Κηφισιάς».
 22. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: «Οριστική μελέτη διαμόρφωσης βιοκλιματικής πλατείας Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς».
 23. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς».
 24. Λήψη απόφασης επί της 86/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας για παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν φαρμακείου που στεγάζεται επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου & 25ης Μαρτίου στην Νέα Ερυθραία.
 25. Λήψη απόφασης επί της 89/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Θερμοπυλών 3.
 26. Λήψη απόφασης επί της 90/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Θεμιστοκλέους 13.
 27. Λήψη απόφασης επί της 85/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά στην μετατόπιση περιπτέρου κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4093/2012 – έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016.
 28. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «γραφείων» επί της οδού Γ. Δροσίνη στο Ο.Τ. 36, Κηφισιά.
 29. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως επιχείρηση αναψυχής (καφενείο) – επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο) επί της Λ. Κηφισιάς 238-240.
 30. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «εστιατόριο – αναψυκτήριο» επί της οδού Διονύσου 1 και Παπαδιαμάντη στο Ο.Τ. 79, Κηφισιά.
 31. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (εστιατόριο) – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο), επί της οδού Κυριαζή 11, Ο.Τ. 34 Κηφισιά.
 32. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «εμπορικό κατάστημα» (επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ζαχαρωδών προϊόντων, παρασκευή και πώληση ξηρών καρπών, με δυνατότητα παρασκευής και πώλησης καφέ σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες) στον χώρο ισογείου καταστήματος επί της οδού Κασσαβέτη 1, στο Ο.Τ. 81, το οποίο προϋφίσταται του έτους 1955 (Γ.Ο.Κ. 1955 – ημερομηνία έναρξης ισχύος 29-11-1955).
 33. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή διόρθωσης της υπ΄ αριθ. 463/2012 απόφασης τους Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζαχαροπλαστείο) – επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια), επί της οδού Κασσαβέτη 11, Ο.Τ. 81 Κηφισιά.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet