Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 11/2
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 11/2

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο της πόλης, επί των οδών Διονύσου και Μυρσίνης.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Πλαισίου Συνεργασίας του Δήμου Κηφισιάς με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ- ΓΣΕΕ) για την «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων» που υλοποιεί το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
 2. Λήψη Απόφασης για την αντικατάσταση Υπευθύνου Πράξεων των υποβληθέντων και εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από το «ΥΠΕΚΑ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».
 3. Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτων (οικοπέδων) βάση της Έκθεσης  Εκτίμησης Ορκωτών Εκτιμητών (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 18/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση: α) του Σωματείου των Εργαζομένων Υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς και β) Αθλητικών Συλλόγων.
 5. Έγκριση Ανάθεσης προς την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ) μελέτης και κατασκευής του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς και του 10ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς και παραχώρησης για τον σκοπό αυτό του σχετικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 1037 (οικισμός Γράμμου Φοίνικα).
 6. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό Κοινόχρηστων Χώρων ατελούς χρήσης.
 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2015.
 8. Λήψη απόφασης που αφορά στην αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Σφράγισης και Αποσφράγισης Καταστημάτων.
 9. Λήψη απόφασης για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2015 –2016.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 6.290,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2015» που θα εκτελεσθεί σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06  με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος 2015.
 11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας μεταβίβασης δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου – περιπτέρου αποβιώσαντος δικαιούχου, εντός νοσοκομείου ΚΑΤ.
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «αναψυκτήριο» στον χώρο του καταστήματος 2 του β΄ υπογείου επί των οδών Λ. Κηφισίας 228 και Δροσίνη 5-7 στο Ο.Τ. 41, Κηφισιά.
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «επιχείρηση μαζικής εστίασης –  παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος – εστιατόριο & αναψυχής, προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών – μπαρ» επί της οδού Δροσίνη 3 στο Ο.Τ.41, Κηφισιά.
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) των χρήσεων «εστιατόριο», «εμπορικό κατάστημα» και «επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης», σε ισόγειο κατάστημα του κτιρίου, επί των οδών Κασσαβέτη αρ. 1 και Λ. Κηφισίας, στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.
 15. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 112/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Σόλωνος, στην Κηφισιά.
 16. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 113/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Παλλήνης, στην Κηφισιά.
 17. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 2/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για παρεμβάσεις στη συμβολή των οδών Όθωνος και Λεβίδου, στην Κηφισιά.
 18. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 3/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διασταύρωση των οδών Ηούς και Νυμφών, στην Κηφισιά.
 19. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 4/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου, στην Κηφισιά.
 20. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 5/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων, επί της οδού Ανδριανού στην Κηφισιά.
 21. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 6/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κόκκοτα, στην Κηφισιά.
 22. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 7/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Ηροδότου (στο τμήμα μεταξύ Σόλωνος και Παλαιολόγου, με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου), στην Κηφισιά.
 23. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 8/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στη διασταύρωση των παραδρόμων της Εθνικής Οδού και της οδού Ερμιόνης, στην Κηφισιά.
 24. Λήψη απόφασης για την ανάκληση των 52γ/2010 και 154α/2010 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούσαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Δ. Γούναρη έναντι του αρ. 18, στην Κηφισιά.
 25. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 40/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου κας Ανδρονίκου Ελισάβετ, για την άσκηση διεκδικητικής αγωγής κυριότητας γεωτεμαχίου στο Μορτερό.
 26. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 52/2015 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρίας «Ευάγγελος Ν. Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στο Δικηγόρο Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη.
 27. Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχής «ΒΙ.ΠΑ.»,  Ο.Τ. 42 με κτηματολογικό αριθμό 010401, ποσού οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850 ευρώ).
 28. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού – έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (4.443,83 ευρώ) λόγω μη πραγματοποίησης των συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης.
 29. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωσης αυτών, ποσού χιλίων είκοσι ευρώ και τριών λεπτών (1.020,03 ευρώ).
 30. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού εγγυήσεως για ενοικίαση ποδηλάτου, εβδομήντα πέντε ευρώ (75 ευρώ) στην κα Μουσούρη Ν.
 31. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού εγγυήσεως για ενοικίαση ποδηλάτου, εβδομήντα πέντε ευρώ (75 ευρώ) στον κο Μουσούρη Ε.
 32. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ποσού είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (21,76 ευρώ) και επαναβεβαίωσή της στην τράπεζα EUROBANK.
 33. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ΤΑΠ και επαναβεβαίωση αυτής, ποσού χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.871,52 ευρώ).
 34. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 65/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση νέας, για την μεταβίβαση του ΚΗΗ 5858 απορριμματοφόρου ανακύκλωσης στον Δήμο Δομοκού.
 35. Λήψη απόφασης για την κοπή ή  κλάδεμα δένδρων.
 36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός Φρεατίων Αγωγών Ομβρίων 2011».
 37. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στην πλατεία Πλατάνου».
 38. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσα αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης».
 39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και Ενίσχυση Πρασίνου Ελεύθερων Χώρων και Δρόμων Ήπιας Κυκλοφορίας στις περιοχές Αλωνίων και Κάτω Κηφισιάς».
 40. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Αγωγού Ομβρίων Κάτωθεν της Λ. Θησέως».
 41. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων Δήμου Κηφισιάς».
 42. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Γεωτεχνικές Εργασίες Υπαίθρου και Εργαστηριακές Δοκιμές στα πλαίσια της Μελέτης Αποχέτευσης Ακάθαρτων στην περιοχή Αδάμες».
 43. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων περιοχής Εθνικιστών».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet