Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 18/3
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 18/3

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την προσωρινή ανάθεση του Εντευκτηρίου της Εκάλης στον «Μένανδρο».
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής της Ν. Ερυθραίας στον «Μένανδρο».
 3. Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτων (οικοπέδων) βάση της Έκθεσης  Εκτίμησης Ορκωτών Εκτιμητών (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 18/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Εισφορά στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΠΡΟΝΟΗ» βάση προγραμματικής σύμβασης (παρ.5 άρθρ. 267 Ν.3463/06 όπως προστέθηκε με την παρ.8 του άρθρ.25 του Ν.3613/07 & άρθρ.10 Β Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014) και ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 1.130,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των  8.000,00 ευρώ, για το έτος 2015.
 6. Διαγραφή χρεών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «Αποκατάσταση του αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας και της παιδικής χαράς πλατείας Κέννεντυ στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης».
 8. Λήψη απόφασης επί της 116/2015 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στην έγκριση δαπάνης επιχορήγησης, στην ψήφιση – διάθεση πίστωσης και στην έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (άρθρο 172 του Ν.3463 / 2006), για το βοήθημα του Πάσχα 2015 (παρ. 2β, άρθρο 37 του Ν. 3801 / 09).
 9. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 100/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου κ. Δεμερτζή Κωνσταντίνου, για να παραστεί ενώπιον του 14ου Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
 10. Λήψη απόφασης για τη διαδικασία παραχώρησης τάφου διαδοχικής ταφής.
 11. Λήψη απόφασης για την αλλαγή του δικαιούχου του τάφου διαδοχικής ταφής σε νέο δικαιούχο.
 12. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτημάτων του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2015 σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού  (άρθρο 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 13. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτημάτων του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2015 που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 205 παρ.1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ.1 ν.2190/1994 όπως ισχύουν) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
 14. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)  Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (διάρκειας 8 μηνών) (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012).
 15. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτημάτων του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2015, σχετικά με την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», διάρκειας ενός (1) έτους.
 16. Λήψη απόφασης για την αποστολή αιτημάτων του Δήμου Κηφισιάς για  34 νέες θέσεις έτους 2015 προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας έως έντεκα (11) μήνες για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» για το έτος 2015.
 17. Λήψη απόφασης για την ανανέωση προσωπικού 68 θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ.) διάρκειας έως 11 μήνες για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής».
 18. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου έτους  2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας».
 19. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας».
 20. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Κηφισιάς».
 21. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα».
 22. Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων (τακτικού και αναπληρωματικού) και συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού».
 23. Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων (τακτικού και αναπληρωματικού) και συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού».
 24. Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων (τακτικού και αναπληρωματικού) και συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ειδικής Θεμελίωσης Προκατασκευασμένου Κτηρίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet