Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 5/11
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 5/11

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στον χώρο του δημαρχείου.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

A. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 8-10-2014, 15-10-2014 (ειδική) και 15-10-2014.
B. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Έκτακτα θέματα.
Δ. Τακτικά θέματα.

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (σύμφωνα με το άρθρ. 76 του Ν. 3852/2010).
 2. Γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το θέμα των πλευρικών διοδίων.
 3. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για το κλείσιμο των Ιατρείων του ΙΚΑ.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» οικ. έτους 2014.
 5. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης : α) για το Δήμο Κηφισιάς, β) για το ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας», γ) για τα σχολεία της Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς και επί της εκκίνησης της διαδικασίας εκτέλεσης δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και την κείμενη νομοθεσία.
 6. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της προμήθειας καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών αυτοκινήτων και επί της εκκίνησης της διαδικασίας εκτέλεσης διεθνούς δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και την κείμενη νομοθεσία.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 245,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
 8. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 265/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για νομιμοποίηση εκπροσώπου στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και ΝΠΔΔ για το χρονικό διάστημα από 1/11/2014 έως 31/12/2014 καθώς και για το οικονομικό έτος 2015.
 9. Λήψη απόφασης επί της 506/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την υποβολή Β΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης Ιανουαρίου – Ιουνίου οικονομικού έτους 2014 (παρ. 9 άρθρου 266 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 2007/τ.Β./9-9-2011).
 10. Λήψη απόφασης επί της 610/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την υποβολή Γ΄ Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιουλίου – Σεπτέμβριος οικονομικού έτους 2014, (παρ. 9 άρθρου 266 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 2007/τ.Β./9-9-2011).
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΠΡΟΝΟΗ)».
 12. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» και αντικατάστασή του.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως «γραφείο» (ιατρείο, επί των οδών Δροσίνη 16 και Μιλτιάδου στο Ο.Τ. 39).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως «εστιατόριο – αναψυκτήριο» επί των οδών Λ. Κηφισίας και Γορτυνίας στο Ο.Τ. 311.
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης επί των οδών Χρυσανθέμων & Υακίνθου στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης».
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού αμαξοστασίου».
 18. Λήψη απόφασης σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης στα πλαίσια κατασκευής αποχετευτικού αγωγού.
 19. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων ενδιαφερομένων για εθελοντική εργασία στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
 20. Αίτηση ενδιαφερόμενης για πρακτική άσκηση στο Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Κηφισιάς (Τμήμα κοινωνικής πολιτικής και εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας τρίτης ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού).
 21. Λήψη απόφασης επί της 577/2014 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την υποβολή της υπ΄ αρ. πρωτ. 43027/15-9-2014 αίτησης για παράταση υφιστάμενης μίσθωσης αναψυκτηρίου εντός του άλσους Κηφισιάς.
 22. Λήψη απόφασης επί της 4/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για αποτροπή της στάσης και της στάθμευσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη 10 στην Κηφισιά.
 23. Λήψη απόφασης επί της 70/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τοποθέτηση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) επί της οδού Κοκκιναρά στην Κηφισιά.
 24. Λήψη απόφασης επί της 72/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη διασταύρωση των οδών Λεβίδου & Δηληγιάννη στην Κηφισιά.
 25. Λήψη απόφασης επί της 47/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την άδεια κατασκευής παρτεριών επί της οδού Κυδωνιών στη Νέα Ερυθραία.
 26. Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η οποία αφορά την κοπή ή κλάδεμα δένδρων.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet