Τακτική και δύο ειδικές συνεδριάσεις για το Δ.Σ. Κηφισιάς στις 12/11
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Τακτική και δύο ειδικές συνεδριάσεις για το Δ.Σ. Κηφισιάς στις 12/11

Τριπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014, καθώς το Σώμα θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στις 19:00 και σε δύο ειδικές, στις 20:30 και στις 21:15.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς.

Στην τακτική συνεδρίαση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

A. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 22-10-2014.
B. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Έκτακτα θέματα.
Δ. Τακτικά θέματα.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικού προγράμματος (Συνεχιζόμενα έργα – Νέα έργα – Μελέτες 2015 – άρθρο 208 Ν. 3463/2006).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης που αφορά στην έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για τη υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 3. Συμφωνία ή μη με τα διαλαμβανόμενα της υπ΄ αριθ. 36/2014 απόφασης του Δ.Σ. της 5ης Φεβρουαρίου 2014 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (διάρκειας 8 μηνών).
 4. Λήψη απόφασης επί της 42/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΚΑΠ Γ δόση 2014) ποσού 51.510,12 ευρώ.
 5. Λήψη απόφασης επί της 43/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης 2014 με το ποσό των 65.501,60 ευρώ.
 6. Λήψη απόφασης επί της 44/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ποσού 20.253,77 ευρώ (ΚΑΠ 2014 ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης.
 7. Λήψη απόφασης επί της 51/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (ΚΑΠ Δ δόση 2014) ποσού 51.510,12 ευρώ.
 8. Λήψη απόφασης επί της 52/2014 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών β.δόση υλοποίησης προγράμματος «σχολικός τροχονόμος» με το ποσό των 3.473,26 ευρώ.

Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση της ημέρας θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικονομικού έτους 2015 (άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013).
 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κηφισιάς οικονομικού έτους 2015 (συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού).

Στο πλαίσιο της δεύτερης ειδικής συνεδρίασης της 12ης Νοεμβρίου θα συζητηθούν:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», οικονομικού έτους 2015.
 2. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», οικονομικού έτους 2015.
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», οικονομικού έτους 2015.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet