Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 12 Δεκεμβρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 12 Δεκεμβρίου

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:30 στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Αιτιολόγηση του προσδιορισθέντος τιμήματος αγοράς των δύο οικοπέδων ιδιοκτησίας κας Ευδοκίας Καλαμάρο δια της υπ΄αρ. 690/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, κατόπιν υποβολής της υπ’ αρ 18/2018 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 2. Λήψη απόφασης επί της υπ’αρ 50213/2018 αίτησης της εταιρείας «Κουάλιτυ Τέιστ Α.Ε.».
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κηφισιάς στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Επικοινωνίας – Διαφήμισης και Εκμετάλλευσης Δημοτικών Χώρων του Δήμου Κηφισιάς, με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».
 4. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 636/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010)» ενόψει Χριστουγέννων 2018.
 5. Έγκριση για πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.
 6. Επί της 100/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» που αφορά στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2017.
 7. Επί της 604/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Πινιαλίδη Αλέξανδρου.
 8. Επί της 605/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Καφεντζή Χαρίλαου.
 9. Επί της 631/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Πινιαλίδη Αλέξανδρου.
 10. Επί της 632/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Πινιαλίδη Αλέξανδρου.
 11. Επί της 633/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου.
 12. Επί της 634/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου.
 13. Επί της 635/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου κ. Λεπίδα Γεωργίου.
 14. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019 – 2020.
 15. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης απο τον ΦΗΧ.
 16. Κατανομή Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ δ΄ δόση 2018, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
 17. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την κατασκευή υπόγειου αντλιοστασίου δικτύου ύδρευσης Εκάλης, καθώς και απόσπασμα μελέτης (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1663 Β /13-12-2001 αρ.οικ.52716 §5 ε).
 18. Έγκριση των όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας Δήμου Κηφισιάς» και ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2016».
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση του κτηρίου της αποθήκης της αρχαιολογικής συλλογής στο τρίγωνο Φραγκοπούλου».
 21. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης».
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2015» με αρ. μελέτης 32/2015.
 23. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.02 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού έτους 2018-2019 (πολυετής δαπάνη) για τις εκδηλώσεις που επιθυμεί να διοργανώσει ο Δήμος, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 24. Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.04 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» προϋπολογισμού έτους 2018 για τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που θα πραγματοποιηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου εν όψει των Χριστουγέννων.
 25. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία «SENSEONE TECHNOLOGIES» κατά έξι μήνες, ήτοι έως 22/7/2019.
 26. Χορήγηση 1ης παράτασης αποπεράτωσης του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση Κλειστού Αθλητικού Προπονητηρίου “Βαρδαξής” Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς».
 27. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «ιατρείο», στον 2ο όροφο ακινήτου, επί των οδών Δροσίνη 16 και Μιλτιάδου στο Ο.Τ. 39, Κηφισιά.
 28. Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστου υλικού.
 29. Κοπές δένδρων.
 30. Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
 31. Διαγραφή ποσού 8.171,10 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 32. Διαγραφή ποσού 288,91 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 33. Διαγραφή ποσού 102,32 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 34. Διαγραφή ποσού 896,14 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 35. Διαγραφή ποσού 3.731,12 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 36. Διαγραφή ποσού 2.310,61 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 37. Διαγραφή ποσού 420,78 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 38. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.598,36 ευρώ από εισφορά σε χρήμα.
 39. Διαγραφή προστίμου 800 ευρώ από τον 1009/2018 χρηματικό κατάλογο.
 40. Διαγραφή οφειλής 511,92 ευρώ από χρηματικό κατάλογο που αφορά τέλη διαφήμισης ετών 2012, 2013, 2014.
 41. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 11,08 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής παραβάσεων ΚΟΚ 2010-2012.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet