Προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής από το ΠΕΑΠ
Print Friendly, PDF & Email
Αθλητισμός

Προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής από το ΠΕΑΠ

Το ΝΠΔΔ «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός» (ΠΕΑΠ) του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ύστερα από την αρ. 62/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης καθηγητών φυσικής αγωγής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πτυχιούχους καθηγητές, καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης.

Πρόκειται για τα κάτωθι Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2014-2015:

 • Παιδί και Αθλητισμός.
 • Άσκηση και Γυναίκα.
 • Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία.
 • Άσκηση στην εφηβική ηλικία.
 • Άσκηση στην προσχολική ηλικία.
 • Άσκηση ενηλίκων.
 • Πρόγραμμα αθλοχώρων.
Ειδικότητα Ειδικά Τυπικά Προσόντα Χρονική διάρκεια
Καθηγητές –τριεςΦυσικής Αγωγής Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα:
Κολύμβησης με εμπειρία συγχρονισμένης κολύμβησης (1) Έως 28 εβδομάδες
Αντισφαίρισης (7) Έως 28 εβδομάδες
Μαζικού Αθλητισμού & Αναψυχής με δίπλωμα ναυαγοσώστη (3) Έως 28 εβδομάδες
Υπαίθριες Αθλητικές δραστηριότητες (1) Έως 28 εβδομάδες
Βάρη (1) Έως 28 εβδομάδες
Χειροσφαίρισης (1) Έως 28 εβδομάδες
Ενόργανης γυμναστικής με ειδίκευση στο τραμπολίνο (1) Έως 28 εβδομάδες
Ρυθμική αγωνιστική γυμναστική (1) Έως 28 εβδομάδες

Η μοριοδότηση γίνεται βάση του οργανωτικού πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 2527/Β//08-10-2013 ).

Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές φυσικής αγωγής θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (σ.σ. ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ στις 30/12/2014), στα γραφεία του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Πεύκη (γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πεύκης), τηλ. 210 6140612, από τις 9:00 έως τις 12:00).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα Μ.Α., στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet