Εκπαίδευση και ενημέρωση ΚΑΡΠΑ σε δημότες
Κοινωνία

Εκπαίδευση και ενημέρωση ΚΑΡΠΑ σε δημότες

Το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 διεξήχθη στον ∆ήµο Λυκόβρυσης-Πεύκης το πρόγραµµα εκπαίδευσης στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία µε το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε µε την επιστηµονική καθοδήγηση της Ε∆ΟΚ (Εθελοντική ∆ιασωστική Οµάδα Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την Ε∆ΟΚ βρίσκονταν στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου της Πεύκης επί της οδού ∆ηµοκρατίας από τις 11:30 έως 14:00 µε σκοπό την ενηµέρωση και εκπαίδευση των δηµοτών στην Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). ∆εκάδες πολίτες δηµότες αλλά και επισκέπτες του ∆ήµου Λυκόβρυσης-Πεύκης προσέγγισαν το σηµείο εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να µάθουν τους τρόπους αντιµετώπισης µίας επικίνδυνης κατάστασης. Στο πλαίσιο του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού επεισοδίου και βασική υποστήριξη της ζωής για ενήλικες και παιδιά και αντιµετώπιση πνιγµονής σε βρέφη και παιδιά. Για την αναπαράσταση χρησιµοποιήθηκαν ειδικά προπλάσµατα (ανθρώπινα προσοµοιώµατα – «κούκλες») επί των οποίων έγινε η εκπαίδευση σε ατοµικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόµενο δηµότη ξεχωριστά.

O δήµαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης ∆ηµήτρης Φωκιανός δήλωσε: «Με µεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο 14 Ιουνίου στο γήπεδο ποδοσφαίρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πεύκης από το Ε∆∆ΥΠΥ και τον ∆ήµο Λυκόβρυσης-Πεύκης παρουσίαση προγράµµατος Α΄ βοηθειών σε περίπτωση πνιγµονής σε βρέφη καθώς και σε επείγουσες περιπτώσεις όπου είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρµογή ΚΑΡΠΑ.

»Ευτυχώς ή δυστυχώς µπορεί να συµβεί σε οποιονδήποτε να δώσει άµεση βοήθεια σε τέτοια περιστατικά, η παρουσία πολλών συµπολιτών µας και η εµπειρία που έλαβαν από τις υποδειχθείσες πρακτικές ήταν πολύ σηµαντικές.

»Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να επαναλαµβάνονται πολλές φορές ώστε να γίνουν χρήστες τέτοιων σωτήριων περιστατικών όσο το δυνατόν περισσότεροι συµπολίτες µας.

»Ο ∆ήµος σε συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΥ θα συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες».

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Ε∆∆ΥΠΠΥ και δήµαρχος Αµαρουσίου Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Εκδηλώσεις που αφορούν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής ενδιαφέρουν πάντα τον κόσµο, η ανταπόκριση είναι µεγάλη. Η εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολύ κόσµο µέχρι σήµερα να εκπαιδευτεί για να προλάβει µια τυχόν επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet