Προσλήψεις δύο ατόμων στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Προσλήψεις δύο ατόμων στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Σε προσλήψεις δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, πρόκειται να προβεί ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ειδικότητες:

  • ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄.
  • ΔΕ 30 Ηλεκτροτεχνίτης (βοηθός ηλεκτρολόγου) ειδικότητας Α΄.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης–Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15α, Τ.Κ. 151 21 Πεύκη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Σταμάτη Κοντού ή κ. Ιόλης Μιχαλακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6145103, 210 6145124).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet