Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης στις 31/8
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης στις 31/8

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015, στις 18:00, στο δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σε συνέχεια της 1ης συνάντησης της ομάδας έργου για το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων».
 2. α) Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΕΜΠ για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, με σκοπό την αξιοποίησή τους», β) Έγκριση ή μη των όρων της προγραμματικής σύμβασης, γ) Εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, για τον ορισμό του επιστημονικού υπεύθυνου του άρθρου 3δ και για τον ορισμό των μελών και τη συγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 9.
 3. Έγκριση της υπ΄ αρ. 109/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙΠΑΠ περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015.
 4. Έγκριση  απολογισμού  του  ΝΠΔΔ «Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» (ΚΟΙΠΑΠ) του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης  για το οικονομικό έτος 2013.
 5. Έγκριση  απολογισμού  του  ΝΠΔΔ «Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» (ΚΟΙΠΑΠ) του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης  για το οικονομικό έτος 2014.
 6. Καθορισμός τελών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 7. Έγκριση Αναμόρφωσης Πινάκων Στοχοθεσίας  οικ. έτους 2015.
 8. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.
 9. 5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 10. Έγκριση της με αριθμό 117/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού B΄ τριμήνου οικ. έτους 2015».
 11. α)Έγκριση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 8195/21-07-2015 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος Δήμου και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ έτους 2015-2016».  β) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ – Δημ. Συγκοινωνίας) με σκοπό την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.
 13. Τοποθέτηση ή μη προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Μικράς Ασίας.
 14. Τοποθέτηση ή μη προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο του 1ου Λυκείου Πεύκης επί της οδού Απόλλωνος.
 15. Έγκριση θέσης στάσης – στάθμευσης χρηματαποστολής της Τράπεζας Alpha Bank.
 16. α) Δημιουργία θέσεων για την αποκλειστική στάθμευση οχημάτων του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Πεύκης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου β) Σήμανση θέσεων στάθμευσης 2ου Λυκείου Πεύκης επί της οδού Καλύμνου.
 17. Τοποθέτηση ή μη εικονοστασίου ως σύμβολο μνήμης.
 18. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής  συμμετοχής προς την ΕΕΤΑΑ.
 19. Τροποποίηση της 162/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔ. με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης”».
 20. Τροποποίηση της 163/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης”».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet