Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης & Ημέρα Πολίτη στις 28 Φεβρουαρίου
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης & Ημέρα Πολίτη στις 28 Φεβρουαρίου

Σε συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 18:00 στο δημαρχείο της πόλης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη).

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα τεθούν από ππολίτες ζητήματα προς συζήτηση, λόγω Ημεράς Πολίτη.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτηρίων».
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.103.600,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 3/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2018».
 4. α) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Μικροεπεμβάσεις σε παλιά οδοστρώματα», β) Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
 5. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017».
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη  εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών,  έτους 2018, με κάλυψη από τους ΚΑΠ.
 7. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την εκπόνηση της εγκεκριμένης από το Πράσινο Ταμείο μελέτης με τίτλο «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης».
 8. Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός» (ΠΕΑΠ) Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης έτους 2018.
 9. Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Παιδεία, Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης έτους 2018.
 10. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του  ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.
 11. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018  Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εκτελεσθέντος έργου με τίτλο «Σήμανση διαβάσεων πεζών».
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εκτελεσθέντος έργου με τίτλο «Περιφράξεις οικοπέδων».
 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εκτελεσθέντος έργου με τίτλο «Κατασκευή εσοχών πεζοδρομίων».
 15. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης στο ΔΕΔΔΗΕ υπόγειου χώρου στο Ο.Τ. 9 του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης για εγκατάσταση υποσταθμού.
 16. Ανανέωση ή μη μείωσης μισθώματος για το έτος 2018 της Σ. Κατσής & Σια Ε.Ε.
 17. Κοπή και κλάδεμα δέντρων.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση διαμόρφωσης του κόμβου στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής, Πίνδου, 25ης Μαρτίου και Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 19. Παραχώρηση δύο (2) αποκλειστικών θέσεων στάσης – στάθμευσης στον «Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα – Πεύκης Αττικής» επί της οδού Αγ. Παντελεήμονα, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 20. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Κολοκοτρώνη, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 21. Κατανομή επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών.
 22. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ορισμός νέου μέλους.
 23. Έγκριση δαπάνης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Δήμου και εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2018.
 24. Εγγραφή του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ως συνδρομητή σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για το έτος 2018.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet