Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης & Ημέρα Πολίτη στις 10/3
Πολιτική

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λυκόβρυσης – Πεύκης & Ημέρα Πολίτη στις 10/3

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, στις 17:30, στο δημαρχείο Πεύκης.

Στην ημερήσια διάταξη, της οποίας θα προηγηθεί ημέρα πολίτη, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ενημέρωση και συζήτηση για το πρόγραμμα επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για απόρους.
 2. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 3. Έγκριση της με αριθμό 18/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2014».
 4. Έγκριση, ψήφιση και διάθεση διαφόρων πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
 5. Έγκριση παροχής οικονομικής βοήθειας στους οικονομικά αδυνάτους του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, εν όψει των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων, για το έτος 2015.
 6. Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ – Περιβάλλον Αθλητισμός Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 7. Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικ/κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ – Παιδεία, Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου).
 9. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών στο κλειστό γήπεδο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης».
 10. Πρόταση τοποθέτησης ηλεκτρονικής πινακίδας επισήμανσης ταχύτητας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, πλησίον της οδού Βίτσι, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 11. Κοπή και κλάδεμα δέντρων.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόταση διαμόρφωσης διασταύρωσης οδών Αφροδίτης και Μουστακλή, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 13. Πρόταση κατασκευής διάβασης πεζών επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στη συμβολή αυτής με την οδό Τομπάζη, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 14. Πρόταση κατασκευής διαβάσεων πεζών στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ρήγα Φεραίου, στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.
 15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.
 16. 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 17. 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων». Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
 19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εκτελεσθέντος έργου με τίτλο «Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς ακαθάρτων με Α.Μ. 29/2009».
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Πύκνωση φρεατίων τύπου Α2 και Α3». Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.
 21. Επιστροφή καταβληθέντος ως εγγύηση ποσού 350,00 ευρώ στον μισθωτή του ακινήτου επί της Αγωνιστών 6 στην Πεύκη.
 22. Επιστροφή ποσού 98,13 ευρώ στον μισθωτή του ακινήτου επί της Αγωνιστών 6 στην Πεύκη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ΕΕΤΗΔΕ.
 23. Συγκρότηση ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας.
 24. Αποδοχή ή μη παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους.
 25. Έγκριση χορήγησης άδειας της δημοτικής συμβούλου κας Σοκορέλη Παναγιώτας.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet